Ž. Katkūnaitės nuotr.
Po­lik­li­ni­ko­je dir­ba dvi vai­kų gy­dy­to­jos, ku­rių vie­na ne­tru­kus ato­sto­gaus, to­dėl pa­žy­mos mo­kyk­lai dėl vai­ko svei­ka­tos būk­lės, tė­vams ga­li tek­ti laukti ne vie­ną mė­ne­sį.
Gyventojai, o ypač mokyklinio amžiaus vaikų tėveliai, panikuoja – kaip patekti pas gydytojus vasarą. Iki mokslo metų liko geras mėnesis, todėl jau dabar aišku, kad ne visi moksleiviai sveikatos pažymas pristatys laiku, nes gydytojai atostogauja.

Registruos tik po mėnesio

Žmonės piktinasi liūdna situacija gydymo įstaigose – kas atsitiks, jeigu susirgs, o gydytojai atostogauja? Biržų ligoninės Vaikų ligų skyrius šiuo metu nedirba – atostogos. Tad vaikui sunegalavus savaitgalį, reikėtų kreiptis į Panevėžio medikus, kurie yra už 60 kilometrų. Miesto poliklinikoje dirba dvi pediatrės, viena iš jų netrukus atostogaus. Suprantama, kad gydytojai nori atostogauti taip pat vasarą, kaip ir visi mirtingieji, tačiau Biržų rajone problema, kad nėra pavaduojančiųjų.

Į redakciją kreipėsi būsimos antrokės Lėjos mama Brigita. Artėjant naujiems mokslo metas, moteris susiruošė užregistruoti savo dukrą pas gydytoją sveikatos patikrinimui, kad gautų medicininę pažymą mokyklai. Tačiau Brigitą papiktino žinia, kad registracija prasidės tik rugpjūčio pabaigoje.

“Poliklinikoje kažkokia netvarka. Priregistruoti vaiką gydytojų konsultacijai neįmanoma. Paskambinusi į registratūrą sužinojau, kad mano dukros gydytoja nebedirba, o mums paskirta kita gydytoja, kuri netrukus išeis atostogų. Patarė skambinti kito mėnesio pabaigoje ir tik tada registruotis vizitui. Įprastai profilaktinis mokinių sveikatos patikrinimas vyksta iki rugsėjo, bet dabar aišku, kad iki rugsėjo net pas gydytoją nepateksime, turbūt teks laukti dar kelis mėnesius. Jeigu mokykla reikalaus pažymėjimo, ką tada daryti?“- klausė moteris.

Sveika gyvensena, dietos, mityba, nevaisingumo gydymas netradicinemedicina.com

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/