Tarptautinė Neįgaliųjų diena

Kasmet gruodžio 3 – iąją minima Tarptautinė Neįgaliųjų diena, tai proga atidžiau pažvelgti į negalią turinčių žmonių situaciją ir vaidmenį visuomenėje. Tai ir priminimas, kad negalia yra gyvenimo dalis, ji visada yra šalia mūsų, dažnai iki jos – vos vienas žingsnis, nors gyvendami savo įprastą gyvenimą apie tai net nesusimąstome.

Šiandien deklaruojama gerovės valstybė nebus sukurta, kol kiekvienas žmogus, kad ir kokią negalią beturėtų, negalės jaustis visavertis bendruomenės, visuomenės narys, kol susidurs su diskriminacija, kitokiu požiūriu į save.

VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras teikia aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis (TPP) paslaugą pensininkams ir neįgaliesiems.

Pagrindiniai ir vieni svarbiausių teisės aktų, kurie reglamentuoja aprūpinimą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonėmis yra „Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas“ patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1 – 338.

Techninės pagalbos priemonės (TPP) – labai svarbi neįgaliųjų integracijos į visuomenę dalis. TPP vis tobulėja, jų skiriama vis daugiau ir įvairesnių, tačiau reikia dar labai daug nuveikti, kad kiekvienas žmogus gautų tokią priemonę, kuri padėtų jam būti kuo savarankiškesniam.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kiekvienais metais pristato TPP naujoves. Dalyvauta TPNC mokomuosiuose seminaruose „Galiu pats“, „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“, 2021 m. kalendoriaus pristatyme, „Pokyčiai ir kasdienybės iššūkiai asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemoje“.

Glaudžiai bendradarbiaujama su Biržų poliklinikos, ligoninės, šeimos centro gydytojais. Jiems pateikiamos rekomendacijos (lankstinukai, katalogai, kalendoriai) apie TPP naujoves, jų išdavimo tvarką. Taip pat bendradarbiaujama su seniūnijų socialinio darbo organizatoriais, seniūnais, socialiniais darbuotojais.

Per metus aptarnaujama virš 400 asmenų, išduodama apie 470 vnt. techninės pagalbos priemonių, susigrąžinama apie 300 vnt. TPP ir tiek pat išduodama pakartotinai.

Plačiau apie techninės pagalbos priemonių rūšis, naudojimąsi ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas poreikis šioms priemonėms įsigyti, galite sužinoti paskambinę telefonu 868712086 arba atvykę adresu: Rotušės g. 16A, Biržai, 102 kabinetas.

Tarptautinės Neįgaliųjų dienos proga nuoširdžiausi sveikinimai visiems neįgaliesiems, jų artimiesiems ir globėjams, visiems, kurie savo pastangomis, šiltu žodžiu ar šypsena padeda žmonėms su negalia integruotis į visuomenę, jaustis reikalingiems ir būti savarankiškiems. Jums visiems kuo geriausios sveikatos, stiprybės ir tikėjimo ateitimi.

Užs, 9029