Pajautė neteisybę: kodėl vieni premijuoti, o kiti ne?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Pasak Kęstučio Knizikevičiaus, tarybos posėdyje bus svarstoma dėl premijų išmokėjimo ir socialinio darbo organizatorėms.
Birželį Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė lėšas vienkartinėms premijoms už svarbių užduočių vykdymą per pandemiją. Tačiau premijas gavo tik dalis darbuotojų. Kiti liko nuskriausti – premijų negavo, nors, kaip teigia patys, dirbo sunkiai ir ne mažiau rizikavo.

Nesuprato, pagal ką skirstė lėšas

Paskambinusi į redakciją, vienos Biržų rajono seniūnijos socialinio darbo organizatorė pasakojo, kad nė viena jos kolegė rajone vienkartinių išmokų negavo. „Visos rizikavome savo sveikata ir dirbome taip pat sunkiai, kaip ir tie, kam jos buvo išmokėtos. Pagal ką buvo skirstomos lėšos? Kuo kiti yra pranašesni už tuos, kurie premijų negavo?“- klausė moteris.

Paskatintos dvi įstaigos

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjo Kęstučio Knizikevičiaus, ministerija nurodė, kad premijos turi būti skirtos tik biudžetinėms savivaldybės įstaigoms. O tokia Biržų rajone yra tik viena – Legailių globos namai. Socialinio darbo organizatorės priklauso seniūnijoms, o jos – savivaldybės administracijos padaliniai. Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius teigė, nors teoriškai ir buvo galima skirti premijas socialinio darbo organizatorėms, savivaldybė nusprendė skirti lėšas tiems, kurie patyrė didžiausią riziką dirbdami su ligoniais karantino metu. Todėl visi 14 tūkst. 80 eurų buvo išmokėti Legailių globos namų darbuotojams, kurie turėjo nuolatinį kontaktą su ligoniais.

Likus socialinei paramai nepanaudotų lėšų, rugsėjį rajono taryba nutarė apie 20 tūkst. eurų skirti Biržų rajono Socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojams. Jie, pasak, K. Knizikevičiaus, taip pat priklauso didelės rizikos grupei, nes teikė socialines paslaugas asmenims į namus karantino metu.

Ieškos galimybių

Pasak K. Knizikevičiaus, socialinio darbo organizatoriams pirmojo karantino metu buvo pavesta aptarnauti pavienius žmones, kurie tik dalinai savimi negali pasirūpinti ir kuriems nėra paskirtos Socialinio paslaugų centro paslaugos. Tokių asmenų buvo nedaug ir didelės priežiūros jiems nereikėjo. O rizikos darbuotojoms, pasak skyriaus vedėjo, beveik nebuvo, nes daugiausia darbuotojos su žmonėmis kontaktavo nuotoliniu būdu – telefonu, arba kartais pristatydamos maistą į namus, kada nereikalingo kontakto su ligoniu buvo galima išvengti.

Tačiau skyriaus vedėjas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad tam, jog darbuotojai nesijaustų nuskriausti ir nemanytų, jog jų darbas yra nevertinamas, bus ieškoma galimybių premijas išmokėti ir jiems. Sprendimas paaiškės paskutiniame šių metų rajono tarybos posėdyje, kuris turėtų įvykti gruodžio pabaigoje.