Meilūnų biblioteka minėjo įstaigos veiklos 70-metį

S. Bindariūtės nuotr.
Meilūnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė (centre) džiaugiasi sulaukusi kolegų dėmesio ir šiltų žodžių.
„Aš esu biblioteka.“ Šiais žodžiais rugpjūčio 22 dieną Vabalninko kultūros namų meno vadovė Audronė Stapulionienė pradėjo šventinį Meilūnų bibliotekos renginį. Bibliotekos kiemelyje susirinko gausus būrys svečių, kurie sekmadienio popietę, neskaičiuodami laiko, praleido drauge su visa bibliotekos bendruomene ir nuoširdžiai džiaugėsi bibliotekos jubiliejumi.

Meilūnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė kartu su LR Seimo nariu Valdemaru Valkiūnu bei Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktore Vilmante Voriene atidengė specialiai bibliotekos jubiliejui pastatytą skulptūrą, kurios autorius Kęstutis Sakavičius. Sandra pasidžiaugė, kad Kęstutis ją šiandien labai nustebino, padovanojęs bibliotekai ir suoliuką.

Seimo narys V. Valkiūnas akcentavo bibliotekų svarbą visais laikais. Palinkėjo kuo mažiau cenzūros ir, kad žmonės kuo daugiau skaitytų patys ir taip atsirinktų teisingą informaciją. Padėkojo vyresn. bibliotekininkei Sandrai už pasirinktą profesinį kelią.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Astra Korsakienė pasveikinti bibliotekos bendruomenės atvyko kartu su Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Loreta Baroniene. Dėkojo Sandrai už jos veiklą, palinkėjo, kad biblioteka gyvuotų dar ilgai ir, jog netrūktų skaitytojų, kurie ir kuria biblioteką bei jos istoriją.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė džiaugėsi šia gražia ir reikšminga bibliotekai švente. Matydama tiek daug žmonių sakė: „Vadinasi, esame reikalingi.“ Direktorė kartu su Sandra įteikė žmonėms padėkas už jų paramą Meilūnų bibliotekai, už pagalbą organizuojant renginius, už aktyvų dalyvavimą bibliotekos veiklose.

Buvęs Biržų rajono kultūros skyriaus vedėjas bei Biržų centrinės bibliotekos direktorius (dabar Biržų rajono savivldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka) Juozas Enskaitis prisiminė, kaip dirbti į Meilūnų biblioteką priėmė Sandrą, kuri joje dirba jau 38-erius metus. J. Enskaitis pasakojo, kad šiame krašte dirbo labai patikimi darbuotojai, kuriais drąsiai galėjo pasitikėti.

Pasveikinti Sandros atvyko kolegės iš viešosios bibliotekos ir kitų filialų. Džiaugėsi kartu šia gražia jubiliejine proga. Genovaitė Grubinskienė Svilių ir Daunorių skaitytojų vardu dėkojo ir pasveikino biblioteką 70-mečio proga.

Pasveikinti taip pat atvyko Biržų literatų klubo „Versmė“ atstovai.

Pati Sandra trumpai papasakojo apie Meilūnų bibliotekos istoriją, savo veiklą bibliotekoje. Padėkojo Pranui Auksinui, padovanojusiam uosį, kuris buvo panaudotas darant bibliotekos jubiliejui skirtą skulptūrą.

Renginio metu koncertavo Vabalninko kultūros namų folkloro ansamblis ,,Saulala“, meninius-literatūrinius intarpus dovanojo šio ansamblio narys Aloyzas Janulis, smagų pasirodymą surengė Šiekštininkų damos, apžvelgdamos visas šalies aktualijas. Skrebiškių kultūros namai pristatė savo debiutinį 2-iejų dalių spektaklį-komediją „Gavau žmoną“, režisierė Marytė Undzėnienė. Renginį vainikavo jubiliejinis tortas.