Iš bibliotekos knygos keliauja tiesiai pas skaitytojus

S. Bieliauskienės nuotr.
Daunorių kaimo gyventojas Aloyzas Atkočiūnas – tikras knygnešys, knygomis aprūpinantis tuos, kurie negali ateiti į biblioteką.
Kovo 16-ąją minima Knygnešio diena. Knygnešystė aktuali ir šiandien, nes pagyvenę žmonės nepajėgia ateiti į biblioteką, tačiau knygos skaitymas jiems – vienintelė atgaiva. Meilūnų biblioteka džiaugiasi talkininkais – knygnešiais, kurie spausdintą žodį skleidžia savo krašto žmonėms.

Daunorių kaimo gyventojas Aloyzas Atkočiūnas yra šių dienų knygnešys. Jis kovo 16- ąją, kaip ir kitas dienas, nuo pat ryto atskubėjo į Meilūnų biblioteką paimti knygų aptarnaujamiems skaitytojams. Knygnešio dienos proga naujomis knygomis jis pradžiugino negalią turinčius Meilūnų bibliotekos mikrorajono žmones.

Sušlubavus sveikatai žmonės pasiskambina į biblioteką ir paprašo pristatyti knygas į namus. Telefonu aptariame, kokia tema aktuali, kokie mylimiausi rašytojai. Tada knygas veža bibliotekos darbuotojas arba draugai, giminaičiai... Meilūnų biblioteka vienu metu į namus knygas vežė net 11 skaitytojų. Pats ištikimiausias knygnešys – A. Atkočiūnas. Kartais padeda ir jaunimas.

Dabar Meilūnų biblioteka namuose aptarnauja 8 gyventojus, kurie dėl įvairių priežasčių negali atvykti į biblioteką. Ši paslauga ypač svarbi susirgusiems arba patyrusiems traumas, taip pat senyvo amžiaus žmonėms. Gyvenantys toli nuo Meilūnų, tai Daunorių, Svilių kaimų bibliotekininkės su naujomis knygomis sulaukia kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį. Sviliuose žmonės knygų laukia bendruomenės namuose, o Daunorių kaime – Nijolės Atkočiūnienės namuose.

Knygnešystės dieną pagerbiami knygnešiai, kurie lietuvių kalbos draudimo metais platino lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas lietuvių kalba. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai – knygnešiai. Rusijos imperija, matydama, jog nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, 1904 m. panaikino daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos spaudos draudimą. Kovo 16-oji – įžymiojo knygnešio Jurgio Bielinio gimimo diena – skirta jiems visiems prisiminti ir pagerbti.