Dyzelino lengvatų naikinimas: ūkininkai rankų nenuleis

„Iš visų Europos Sąjungos šalių tik Austrija ir Graikija šiuo metu netaiko dyzelino akcizo mokesčio lengvatų žemės ūkio produkcijos gamintojams“, – teigia prof. dr. A. Miceikienė.
Valdantiesiems pradėjus svarstyti žymėto dyzelino lengvatų mažinimą, ūkininkai nerimsta. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė tvirtina: lengvatų mažinimas pragaištingas. Tuo tarpu Seimo narys Matas Maldeikis sako, kad lengvatiniu kuru automobilių bakus pripildo ne tik ūkininkų šeimos, bet ir giminaičiai. Jis įsitikinęs, kad prašantys suvienodinti išmokas su ES lietuviai ūkininkai nutyli apie tai, kad kitų šalių žemdirbiai moka kur kas didesnius mokesčius.

Pažeidžiamas sektorius

A. Miceikienė teigimu, žemės ūkio sektorius yra labai pažeidžiamas ir rizikingesnis nei daugelis kitų. „Dėl gamtinių priežasčių ir dažnų kainų svyravimų rinkoje, pajamų kitimai žemės ūkio sektoriuje neretai viršija 30 proc., tad sąnaudų mažinimas ar kompensavimas, subsidijavimas įvairiomis formomis ir būdais yra labai svarbus“, – teigia A. Miceikienė.

Profesorė pasakoja, kad 2019 m. OECD ataskaitoje, kuri skirta žemės ūkio apmokestinimui, rekomenduojama žemės ūkiui pereiti prie biodyzelino ar kitų alternatyvių energijos šaltinių, taip užtikrinant tvarų žemės ūkio vystymąsi, mažinant CO2 emisijas. „Tačiau reikia nepamiršti, kad biodegalų naudojimas didina bendrus kaštus. Todėl turi būti priimti sprendimai trumpalaikėje perspektyvoje dėl žemės ūkio produkcijai reikalingo dyzelino akcizo lengvatų ir ilgalaikėje perspektyvoje – numatant priemones perėjimui prie biodyzelino naudojimo žemės ūkyje skatinimo ir dėl to atsiradusių papildomų kaštų kompensavimo“, – teigia A. Miceikienė.

Toliau skaitykite elektroninėje laikraščio versijoje (PDF 3 Eur/mėn.) http://old.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E