Ūkininkų „karai“ Kupreliškyje: rūpestis gyvulių gerove ar pavydas dėl senų fermų?

V. Leščinskienės nuotr.
Vietos gyventojai susirūpino Kupreliškyje ūkininkaujančio Audroniaus Baniulio mėsinių galvijų laikymo sąlygomis – galbūt jie laikomi pusbadžiu? Bet ūkio darbininkė Audrutė tikino, kad gyvuliai sotūs, o skundžia pavydūs ūkininkai.
Redakciją pasiekė skaitytojo iš Papilio seniūnijos pagalbos šauksmas – žmogus susirūpino, kad Kupreliškyje mėsinių galvijų ūkį turintis ūkininkas Audronius Baniulis galbūt neparūpina savo gyvuliams pašarų.

Pasibaisėjo gyvulių laikymo sąlygomis

„Pats ūkininkas gyvena kažkur Vilniuje, o jo ūkį prižiūri samdomi darbininkai. Tvarkingi tie ūkio prižiūrėtojai, bet kas iš to, kai ūkininkas nerūpestingas – neatveža pašarų. Tie žmonės eina pakiemiais ir prašo sušelpti gyvuliams nors supuvusių šiaudų. Įsivaizduokite, kaip striuka, jei gyvuliai šiaudus ėda“,- pasakojo susirūpinęs skaitytojas.

Anot jo, tokie atvejai pasikartoja nebe pirmus metus. „Apie šimtas galvijų yra jo fermoje. Būna, kad alkani jie ištrūksta ir pasileidžia banda per kaimą. Patikėkite, kas darosi. Gyvulių laikymo sąlygos, švelniai tariant, nekokios. Nuvažiuokit, pamatysit, kaip baisu – braido karvės po „kūdrą“, savo srutose klampoja“,- sakė prisistatyti viešai nepanoręs pilietis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com