Biržuose sunkūs COVID-19 ligoniai gydomi nebus

BŽ nuotr.
Biržų ligoninėje yra gydomi tik vidutinio sunkumo būklės koronavirusu sergantys pacientai, sunkūs ligoniai vežami į Panevėžį.
Biržų ligoninė, turėdama dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatus, sunkius pacientus, sergančius COVID-19, siunčia į Panevėžį. Ligoninės direktorius Petras Bimba atsako: Biržų ligoninė neturi nei teisės, nei specialios įrangos, nei visų reikalingų specialistų tokiems ligoniams gydyti.

Darbuotojai yra apmokyti

Redakciją pasiekė kalbos, esą sunkios būklės koronavirusu sergantys Biržų rajono pacientai siunčiami į Panevėžį, nes ligoninės darbuotojai nemoka naudotis DPV aparatais, kuriuos ligoninė turi. Pasak Biržų ligoninės direktoriaus P. Bimbos, personalas yra apmokytas ir tikrai žino, kaip tais aparatais naudotis.

-Gydytojai anesteziologai-reanimatologai ir reanimacijos-intensyvios terapijos slaugytojos moka naudotis DPV aparatais. Šiems specialistams dirbti su DPV aparatais privaloma pagal jiems suteiktą licenciją verstis anesteziologo reanimatologo praktika. Aparatai yra būtini ir operacijoms, tai kaip specialistai gali nemokėti jais naudotis,- „Biržiečių žodžiui“ sakė direktorius.

Turi devynis aparatus

Biržų ligoninėje yra 3 stacionariniai ir 6 mobilūs DPV aparatai. Stacionarūs DPV aparatai reikalingi pacientų nuskausminimui operacijų metu. Portatyviniai aparatai naudojami reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus pacientams pagal griežtas indikacijas.

COVID-19 sergantys pacientai gydomi specialiame Biržų ligoninės poskyryje. Pasak P. Bimbos, DPV aparatai ligoninei yra būtini ne tik dėl koronavirusu sergančių pacientų – kai kurie iš jų ligoninėje jau buvo naudojami seniai, o ne įsigyti specialiai, kai užpuolė pandemija. Stacionarūs DPV aparatai yra būtini kiekvienos operacijos metu, o mobilūs reikalingi pooperaciniam laikotarpiui, kai ligoniai iš operacinės yra perkeliami į reanimacijos skyrių ir jiems dirbtinė ventiliacija dar yra reikalinga.

Prižiūrimi pagal sveikatos būklę

Koronavirusu sergantys ligoniai, pagal jų sveikatos būklės sudėtingumą yra skirstomi į tris grupes: lengvos, vidutinės ir sunkios būklės pacientus. Lengva forma sergantys žmonės gydosi ambulatoriškai (namuose). Ligoniai, kuriuos gydyti pakanka deguonies terapijų, laikomi vidutinio sunkumo pacientais ir yra gydomi Biržų ligoninėje. Deguonies terapijų metu tokiems ligoniams yra dedamos specialios kaukės arba nosinės kaniulės, prijungtos prie deguonies koncentratoriaus, per kurias ligonis gali ramiai kvėpuoti terapijai skirtą laiką.

Jeigu paciento gydymui šios terapijos neužtenka, jie yra priskiriami sunkios ar kritinės būklės ligoniams, kuriems būtina reanimacija ir dirbtinis plaučių ventiliavimas. Tokie ligoniai yra perkeliami į Respublikinę Panevėžio ligoninę.

Neturi įrangos ir specialistų

P. Bimba „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad yra vadovaujamasi Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, pagal kurį Biržų ligoninė gydyti sunkios būklės COVID-19 sergančių pacientų neturi teisės. Joje leidžiama gydyti tik vidutinio sunkumo sveikatos būklės ligonius.

-Kokie ligoniai gali būti gydomi, o kokie ne, yra sprendžiama pagal tai, kokios yra ligoninės galimybes. Pirmiausia, mes neturime COVID-19 reanimacijos skyriaus, o taip pat ir visų specialistų, kurių yra didžiosiose šalies ligoninėse. O ši liga yra specifinė, tad sunkios būklės ligonių gydymas reikalauja įvairių specialistų priežiūros ir specialios įrangos. Biržų ligoninė negali lygiuotis su Respublikinėmis, todėl visos paslaugos čia yra atliekamos pagal galimybes,- kalbėjo P. Bimba.