Apie resursų stokojantį Vaikų ligų skyrių ir gramatines klaidas Seimui skirtame rašte

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba rug­sė­jį sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė pra­šy­mą leis­ti reor­ga­ni­zuo­ti Vai­kų li­gų sky­rių, to­dėl ma­žie­ji pa­cien­tai bū­tų gul­do­mi ki­tų mies­tų li­go­ni­nė­se, o ra­jo­ne veik­tų tik die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gos.
Trečiadienį vykusiame savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje paaiškėjo, kad raštas, kuriuo savivaldybė kreipėsi į Seimą dėl Chirurgijos skyriaus išsaugojimo, buvo paruoštas skubotai ir su gramatinėmis klaidomis. Tačiau savivaldybės vadovai čia problemos neįžvelgia „svarbu, kad buvo laiku sureaguota“. Užsimenama ir apie kito, Vaikų ligų, skyriaus uždarymą.

Uždarys Vaikų ligų skyrių?

Trečiadienį vykusį savivaldybės  kolegijos tarybos posėdį meras Vytas Jareckas pradėjo pranešimu, kad savivaldybė gavo Biržų ligoninės direktoriaus Petro Bimbos prašymą leisti reorganizuoti Vaikų ligų skyrių, paliekant tik dienos stacionaro paslaugas. Teikiant prašymą, buvo atsižvelgta į tai, kad skyrius dirba nuostolingai – per šių metų sausio-rugpjūčio mėnesius patyrė 91,5 tūkst. eurų nuostolį.

“Skyrius dirba nuostolingai, per mėnesį į ligoninę gulasi tik vienas vaikas. Mes nebeturime vidinių resursų. Turime vienus skyrius aukoti, kad funkcionuotų kiti. Vaikų sumažėjo drastiškai, taip pat didelė bėda su mūsų budinčiais pediatrais, kurie vis dar mums pagelbėja, bet nežinia, kiek ilgai“,- „Biržiečių žodžiui“ sakė P. Bimba.

Reorganizavus Vaikų ligų skyrių, ligoninėje būtų teikiamos dienos stacionaro paslaugos, o sunkiai sergantys vaikai guldomi į kitų miestų ligonines. Prašymas savivaldybei buvo pateiktas rugsėjo 17 dieną. Tačiau mero teigimu, jis, kaip buvo planuota nebus teikiamas tarybos svarstymui, o galimai bus įtraukta kaip viena ir sveikatos įstaigų reformos dalis, kad būtų galima gauti finansavimą.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/