Gyvenimas negali pablogėti – gali tik pagerėti?

Redakcijos nuotr.
Feliksas Grunskis.
Renkame naują valdžią. Tuoj pamatysime, ką turėsime. Nors buvo sočiai gražių žodžių, vaizdų, portretų, tačiau kai kurie balsuotojai dar nežino, ties kuria partija ar kandidatu balsavimo biuletenyje dės kryžiuką. Ne kur dėsis, padės. Kodėl dvejojama, mindžikuojama?

***

Vienas pažįstamas norėjo balsuoti anksčiau, bet balsuos sekmadienį. Mat neapsisprendė. Kodėl? Ketina balsuoti už tas partijas, kurios neperkops 5 procentų barjero. Galvosūkis. Tokių bus maždaug dešimt. Kodėl žmogus balsuos už tuos, kurie nelaimės? Paaiškino: už tuos, kurie reitingų viršūnėje, jis jau balsavo. Dabar, vardan demokratijos, reikia ir kitas politines jėgas paremti, kad valstybėje nesusidarytų dvipartinė ar tripartinė sistema. Turėtų likti platesnis politinių pažiūrų pasirinkimas. Kitaip gali pasidaryti neįdomu gyventi. Todėl reikia paremti ir tuos, kuriems kol kas valdžios kėdės nešviečia. Gal vienas balsas kuriai nors užribio partijai bus paskata savo idėjų neišmesti į šiukšlyną.

***

Kitas pažįstamas irgi kol kas mintyse stoviniuoja prie balsavimo apylinkės durų. Mato, kad visos partijos labai teigiamos. Kandidatai irgi vienas už kitą gražesni. Nei apsivogę, nei susimušę, nei į dešinę pasukę... Nors prašyk Popiežiaus, kad visus juos paskelbtų palaimintaisiais. Todėl balsuotojas ir stovi kryžkelėje. Mat pats žmogus yra nusidėjęs. Ir pas svetimas ėjęs. Ir blogai padėtą daiktą paėmęs. Ir kelis kartus kyšį davęs... Ir dėl tų nuodėmių labai nesigaili. Todėl norėtų balsuoti už panašius į save. Kol kas nemato. Tačiau nenusimena. Kas ko vertas paaiškės po rinkimų. Mat dažnai valdžia ir labai gerus žmones sugadina.

***

Trečiam balsuotojui dėl balsavimo jokių bėdų nėra. Galėtų balsuoti kasdien. Ir kasdien, tiek prieš rinkimus, tiek po jų džiaugtis geru gyvenimu. Tad drąsiai balsuos. Į rinkiminius pažadus žiūri atlaidžiai. Ką nors padarys – gerai. Nepadarys, irgi dangus neužgrius. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai žodžiai darbais nevirsta. Iš tikrųjų, juk nėra labai blogai. Atlyginimai, pensijos, pašalpos didėja. Parduotuvės pilnos gėrybių. Suprantama, daugelis nori turėti daugiau pinigų ir už juos daugiau visko nupirkti. Panašu, kad dėl tokių norų pinigų daugėja. Jeigu pradės jų smarkiai trūkti, juk atspausdins.

Europos Sąjunga Lietuvos žemės ūkį ir kitas ūkio sritis remia. Galėtų smarkiau remti, bet yra, kaip yra. Mūsų padangės užsienio reikalai nėra blogi. Gyvename taikoje po NATO skėčiu.

***

Teisybė, pasitaiko dar smulkių negerovių. Tad gyvenimui yra kur gerėti. Tam ir renkame naują valdžią, kad nauja šluota kai kurias negeroves iššluotų. Vadinasi: reikalai nėra blogi. Nesvarbu už ką balsuosime, jokių šansų, kad jie pablogės? Juk gyvenimas turi gerą savybę – negali pablogėti. Tik pagerėti?