Rajono Taryba ruošiasi virtualiam posėdžiui

Editos MIKELIONIENĖS nuotr.
Šį kartą rajono Tarybos nariai posėdžiaus virtualioje konferencijoje, sėdėdami namuose.

Karantino metu susikaupė daug svarbių klausimų, kuriuos reikia išspręsti rajono Tarybai. Todėl artimiausiu metu bus rengiamas posėdis, kuris vyks nuotoliniu būdu. Tačiau jam reikia pasiruošti. Kiekvienas rajono Tarybos narys (jų – 25) privalės prisijungti prie vaizdo ir garso konferencinio ryšio programėle „Teams“. Tačiau abejojama, ar visiems pavyks tai padaryti. Rajono Tarybos sekretorė Neringa Balčiūnienė „Biržiečių žodžiui“ sakė, jo g šiuo metu vysta rajono Tarybos narių mokymas, kaip naudotis programėle. Ar jiems pavyko prisijungti, Tarybos nariai informuos. Kyla klausimas, ką daryti, jei rajono Tarybos narys nori dalyvauti posėdyje, tačiau jam nepavyko prisijungti. „Klausimų daug, todėl ketvirtadienį rengėme bandomajį prisijungimą:, – sakė N. Balčiūnienė.

Karantino sąlygomis buvo pakeisti LR Vietos savivaldos įstatymo kai kurie punktai, kurie leidžia posėdžiauti nuotoliniu būdu: „ Jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir užtikrinant šiame įstatyme nustatytas savivaldybės tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant savivaldybės tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas savivaldybės tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame savivaldybės tarybos posėdyje sprendimai, dėl kurių šis įstatymas nustato slaptą balsavimą, nepriimami“.

Įstatymo pakeitimai nuotoliniu būdu posėdžiauti leidžia ir komitetams, ir komisijoms.

Taip pat numatytas trumpesnis nei numatyta Vietos savivaldos įstatyme darbotvarkių paskelbimo bei pranešimo apie vyksiančius posėdžius laikas.