A.Korsakienės „buldozeris“ rieda interpeliacijos link?

Dėl rajono vadovų savireklamos mero patarėjai Vaidai Dževečkaitei-Klepeckienei tenka vykdyti ir fotografo pareigas.

Biržų rajono mero pavaduotojos citata iš paskutinio tarybos posėdžio: „Tam tikrų lyderystės savybių aš turiu. Tai drąsa, drąsa sakyti nepopuliarius dalykus, ginti nuomonę, jei esi įtikinęs teisingumu, nepataikauti, neprisitaikyti prie situacijų“.

Puikus pedagogas ir gerbiamas fizikos ekspertas. Tokios regalijos nereiškia, jog žmogus bus geras politikas ir rajono vadovas. Gaila, kad Biržų rajono savivaldybės tarybos reglamente nėra numatytos atskiros mero, jo pavaduotojo ir tarybos ataskaitos. Tvirtinama viena bendra ataskaita, kurią skaitant sunku nustatyti, kuris rajono vadovas dirba gerai, kuris – ne. Be to, 70 procentų per paskutinį Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdį pristatytos mero ataskaitos sudarė administracijos direktoriaus ir jo komandos darbai. Tiesiog juos papildė Vyto Jarecko ir Astros Korsakienės nuotraukos iš renginių. Beje, kalbama, kad ataskaitos vaizdinį apiforminimą darė Biržų „Saulės“ gimnazijos moksleiviai. Jei tai tiesa, kyla klausimas, ar turėjo teisę politikai naudotis nepilnamečių paslaugomis ir ar už jas buvo sumokėta ar atsiskaityta kitokiu būdu? Bet tai tema atskiriam straipsniui. Šiandien pamėginkime apžvelgti mero pavaduotojos darbus ir veiksmus, padarytus per pirmuosius darbo šiose pareigose metus.

2019 metų gegužės 13 dieną savo potvarkiu nr. M-27 Biržų rajono meras Vytas Jareckas nustatė savo pavaduotojai veiklos sritis: savivaldybės tarybos veiklos gerinimas, švietimo įstaigų veiklos priežiūra, vaiko ir jaunimo teisių apsauga bei užimtumas, sveikatos bei socialinė apsauga, gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, nevyriausybinių organizacijų veiklos kuravimas, turizmo vystymas, informacinės visuomenės plėtra. Kas gi nuveikė mero pavaduotoja per šiuos metus?

Atsakomybės sričių daug – darbų mažai

Sprendžiant iš vicemerės nekonkrečių atsakymų ataskaitos tvirtinimo metu, padaryta tikrai nedaug. Pavyzdžiui, Savivaldybės tarybos veiklos gerinimo srityje nenuveikta nieko. Biržų rajono savivaldybės tarybos nariai posėdžių metu skundžiasi, kad nutarimų projektus gauna vėlai, todėl neturi pakankamai laiko su jais susipažinti. Nemažai priekaištų tenka dėl aprašų kokybės. Aišku, didžiąją dalį jų rengia savivaldybės administracijos specialistai. Šioje vietoje mero pavaduotoja galėjo parengti procedūras ir pasiūlymus, numatančius kaip pagerinti nutarimų projektų kokybę ir suteikti tarybos daugiau laiko su jais susipažinti. Galbūt reikėjo inicijuoti ir tarybos reglamento pakeitimus. Tačiau jokių vicemerės veiksmų šiuo klausimų neteko nei girdėti, nei matyti. Tokia pat situacija ir kitose srityse. Neaišku, ką Astra Korsakienė nuveikė vaiko ir jaunimo teisių apsaugos bei užimtumo klausimais, gyventojų bendrosios kultūros ugdyme ir etnokultūros puoselėjime. Galima prisiminti tik skandalą su planais statyti bendruomeninius globos namus Latvygalos gatvėje, dėl kurio Biržų rajono savivaldybės reputacija nukentėjo Lietuvos mastu.

Sveikatos ir socialinėje apsaugoje taip pat didelių pasikeitimų nematyti. Biržiečiai kaip skundėsi poliklinikos bei ligoninės darbu, taip ir skundžiasi. Socialiniai darbuotojai primena, kad gauna vienus mažiausių Lietuvoje atlyginimų.

Neseniai mero pavaduotoja Astra Korsakienė išleido pranešimą spaudai apie naujus turistinius maršrutus Biržų krašte. Tiesa, pačių naujovių savireklamos pilname tekste surasti nepavyko. Turizmo plėtra rajone vyksta tikrai ne vicemerės dėka. Ačiū verslininkams, kurie iš visų jėga daro tai, ką turėtų skatinti pati savivaldybė – traukia turistus į Biržų rajoną. Kalbu apie naują Kirkilų pramogų centrą parką, šaunųjį levandų ūkį, Sodeliškių dvaro ir kitas sodybas, viešbučius bei svečių namus. Kokios konkrečios pagalbos jie sulaukia iš mero pavaduotojos ar savivaldybės? Atsakymas aiškus – jokios.

Situaciją gelbėja tik aktyvus turizmo informacijos centro darbas, neįtikėtinai graži Biržų krašto gamta, didinga istorija ir koronavirusas, kurio dėka lietuviai negali ir bijo išvykti atostogauti į užsienį. Kada, po galais, Biržų rajono savivaldybė turės turizmo plėtros strategiją ir pradės ją įgyvendinti? Sprendžiant iš mero ataskaitos, ji net nėra pradėta rašyti. Bet strategijos ir plano dažniausiai net nepradedamas darbas. Todėl norisi paklausti A. Korsakienės, kodėl per metus nebuvo numatyti konkretūs veiksmai, galintys keisti situaciją Biržų rajone jos kuruojamose srityse. Juk strategija ir taktika – tai mero ir vicemerės užduotis, o administracija tik įgyvendina tarybos patvirtintus planus. Bet kai nėra konkrečios strategijos ir plano, nėra ir atsakomybės. Planus, kuriuos galima rasti savivaldybės puslapyje, sunku pavadinti planais. Greičiau tai tik bendrų frazių rinkiniai. Tačiau kai nėra tikslių užduočių, kaltę dėl visų klaidų galima drąsiai permesti administracijos direktoriui arba jo pavaldiniams.

Praktiškai visose A. Korsakienei priskirtose srityje karaliauja visiškas darbų štilis. It viesulas mero pavaduotoja dirbo tik dviem kryptimis. Viena jų savireklamos vietos žiniasklaidoje – viename rajono laikraščio numeryje puikavosi net po 5-6 vicemerės nuotraukas, kurias lydėjo „tušti“ tekstai – apsilankė, susitiko, įteikė padėką. Ir kokia praktiškai nauda iš tokio darbo? Kas buvo padaryta, kad pasikeistų biržiečių gyvenimas. Per paskutinį tarybos posėdį paprašyta įvardinti konkrečius pasiekimus mero pavaduotoja to padaryti nesugebėjo.

Privačiame sektoriuje blogus darbuotojus po bandomojo laikotarpio savininkai ar vadovai atleidžia, o savivaldybėje tai įvyksta ypatingai retai. Tačiau per šiuos metus mero pavaduotoja „pasižymėjo“ veiksmais, kurie su kiekviena diena priartina jos interpeliaciją. Astra Korsakienė tapo savotiška „politine kamikadze“.

Ambicijos valdyti ir vieša komandos narių kritika

Savivaldybės darbuotojai kalba, kad dėl subordinacijos nesilaikymo bei tiesioginių užduočių administracijos specialistams davimo be direktoriaus žinios pakriko A. Korsakienės ir V. Eiduko santykiai. Nežinodamas apie duotus nurodymus, administracijos vadovas vėliau buvo kaltinamas, kad jo darbuotojai neįvykdė vienos ar kitos užduoties. Net ir patys savivaldybės specialistai iki šiol nežino, ką daryti, kai gauna tiesioginius vicemerės pavedimus. Tiesa, situacija su nepatvirtinta administracijos direktoriaus ataskaita juos suvienijo ir dabar kartu su direktoriumi administracijos komanda dirba pakankamai vieningai. Tai rodo ir išaugęs vykdomų projektų skaičius.

Vyto Jarecko „Vieningi Biržai“ koalicijos griūties pradžia galima laikyti viešą mero pavaduotojos kritiką administracijos direktoriaus adresu. Kalbama, kad valdinga fizikos mokytoja „buldozerio“ principu veikė ir „Saulės“ gimnazijoje, kur keletas konfliktų su mokiniais esą buvo pasiekę net švietimo ir mokslo ministeriją. Biržuose sklando istorijos, kad kai kurie moksleiviai ir pedagogai, patekę į A. Korsakienės nemalonę, buvo priversti pakeisti mokyklą. Švietimo įstaigoje ji turėjo tvirtą užnugarį – vyrą-direktorių. Naujoji politikė turėjo susiprasti, kad taryboje ir savivaldybėje svarbu ieškoti kompromisų ir kartais paaukoti savąjį ego.

Nevykusi mokyklų reforma

Pagrindiniu pirmųjų darbo metų tikslu paskutiniame tarybos posėdyje A. Korsakienė įvardijo mokyklų tinklo reformą. Jos metu Pabiržės, Pačeriaukštės, Nemunėlio Radviliškio, Papilio ir kitų kaimų mokyklos buvo prijungtos prie Biržų miesto švietimo įstaigų. Šiuo klausimu visiškai nebuvo atsižvelgta į kaimo bendruomenių nuomonę. Nutarimas buvo priimtas karantino metu, kai mokyklų ir kaimų žmonės negalėjo apsiginti ir protestuoti prieš tokį sprendimą. Papilio bendruomenė surinko daugiau kaip 400 parašų, tačiau ir tai nepadėjo. Prieš 495 metus įkurtos mokyklos nebuvo pasigailėta. Nors rinkimų metu Vyto Jarecko koalicija „Vieningi Biržai“ deklaravo, kad stengsis išsaugoti kaimo mokyklas. Juk jas uždarius, pamažu nebelieka ir pačios gyvenvietės, nes jauni žmonės persikelia gyventi į didesnius miestus. Politikai argumentuoja, kad iš esmės mokyklos veiks toliau kaip miesto švietimo įstaigų skyriai, dėl to nebeliks kaimo mokyklų direktorių ir bus sutaupyta nemažai lėšų. Ar rūpinsis miesto mokyklų direktoriai taip skyriais, kaip dėl kaimo švietimo įstaigų kovojo jų vadovai, sunku dabar pasakyti. Bet jei atvirai, greičiausiai prijungtose mokyklose vaikų ženkliai sumažės ir pamažu jos bus uždarytos. Pirmas žingsnis jau žengtas. Keista, kai šį sprendimą inicijuoja buvusi mokytoja, kuri pati vadovavo švietimo įstaigų pertvarkos grupei.

Asmeniniai interesai aukščiau rajono?

Dar vienas A. Korsakienės akibrokštas nuskambėjo susitikimo su Biržų rajono verslininkais metu. Kalbama buvo apie 2019 metų miesto šventę ir vyksiantį bėgimą „Biržų kilometrai“. Jo organizatoriams pasitarimo metu visiems girdint buvo išsakyti priekaištai, kad dėl bėgimo pertvertų gatvių miesto centre mero pavaduotoja ir jos giminaičiai negalės privažiuoti prie bažnyčios, kur vyks A. Korsakienės dukros atžalos krikštynos.

Sprendimas vardan dukros?

Biržai siekia pritraukti jaunimą grįžti ir dirbti gimtajame mieste. Birželio 26 dieną Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas trūkstamų specialistų pritraukimo tvarkos aprašą ir numatytos lėšos trūkstamų specialybių specialistų, atvykstančių dirbti Biržų rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, skatinimo priemonių įgyvendinimui finansuoti. Nieko nepasakysi, graži iniciatyva, reikalinga. Ir kaip manote, kas pirmoji padavė paraišką priedui prie atlyginimo gauti? Ogi mero pavaduotojos dukra Indrė Korsakaitė-Dagienė, kovo pradžioje įsidarbinusi LOR gydytoja (otorinolaringologe) Biržų rajono savivaldybės ligoninėje. Neoficialiais duomenimis, Biržų rajono meras Vytas Jareckas jau davė nurodymą administracijai parengti dokumentus dėl tokios išmokos skyrimo A. Korsakienės dukrai. Tiesa, kol kas to padaryti neįmanoma, nes taryba nepatvirtino komisijos, kuri tvirtins pretendentus į išmokas, sudėties bei atrankos nuostatų. Pridursiu, kad mero pavaduotoja tarybos posėdžio, kuriame buvo tvirtinama jaunų specialistų pritraukimo programa, nuo šio klausimo buvo nusišalinusi. Įdomu, ar išmoka I. Dagienei bus patvirtinta, jei įsidarbino ji Biržų ligoninėje anksčiau, nei taryba priėmė sprendimą.

Liberalai tapo „raupsuotaisiais“

Dabar Biržų rajono taryboje vicemerę palaiko tik liberalų frakcija, kurioje yra 4 nariai. Taip pat vienas socialdemokratų partijos frakcijos narys, draugaujantis su A. Korsakiene šeimomis. Būtent jo dėka buvo patvirtinta mero ataskaita.

A. Korsakienės dėka liberalai tapo tarsi „raupsuotaisiais“ Biržų rajono savivaldybės taryboje. Bendradarbiavimo su jais dabar kratosi praktiškai visos frakcijos. Socialdarbietis R. Vaiginas pasitraukė iš valdančiosios po liberalų akibrokšto, balsuojant prieš administracijos direktoriaus ataskaitą. Valstiečiai taip pat negali atsigauti nuo partnerių išdavystės, kai buvo tiesiogiai pasityčiota iš jų deleguoto administracijos direktoriaus V. Eiduko. Be to, A. Korsakienė liberalų vardu pasiūlė įvesti administracijos vadovui „tiesioginį valdymą“, verčiant jį atsiskaitinėti kiekviename tarybos posėdyje. Tautininkų atstovai negali pamiršti nuoskaudos dėl S. Štrėmo įskundimo vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Kalbama, kad dabar toks pats likimas ištiko ir konservatorių lyderę Irutę Varzienę, kuri dėl straipsnių apie liberalus ir merą taip pat turės aiškintis etikos komisijai ar VTEK. Pikti liežuviai mala, kad visų šių skundų iniciatorė būtent mero pavaduotoja. Beje, liberalai apskundė ir R. Vaiginą Biržų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijai dėl prasto posėdžių lankymo. Kyla klausimas, tai su kuo nori dirbti liberalų frakcija? Belieka tik – socialdemokratai. Bet ir jie yra opozicijoje ir jų tik trys. Su tokiu bendraminčių skaičiumi naujos valdančiosios koalicijos nesudarysi. Tačiau yra didelė tikimybė, kad bet kurie devyni Biržų rajono tarybos nariai anksčiau ar vėliau pateikts tarybos svarstymui A. Korsakienės interpeliaciją, nes daugelis krašto politikų jaučiasi užgauti arba nusivylę mero pavaduotojos darbu. Tokiu atveju jos politinė karjera turėtų būti baigta. Priežastis – pernelyg didelės ambicijos.

Tačiau vargu, ar tai įvyks artimiausiu metu. Lietuvoje vyksta rinkiminė kampanija į Seimą. Šiandien patogu kritikuoti esamą valdžią, t.y. valstiečius, todėl abejoju, ar kuri nors iš partijų šiandien sutiktų sudaryti naują valdančiąją daugumą Biržų rajono taryboje su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Derybos vyko ir kol kas jos nėra vaisingos. Tačiau jei kuri nors iš jų sutiktų tai padaryti dabar, tai reikštų, kad šie politikai dirba vardan Biržų, o ne asmeninių interesų. Juk šiandien savivaldybės darbas faktiškai paralyžuotas. Valdantieji riejasi viešai tarpusavyje, meras su pavaduotoja „popsinasi“ vietinėje spaudoje. Realius darbus vykdo tik savivaldybės administracija, o kenčia biržiečiai. Nes dauguma aktualių ir įsisenėjusių klausimų šiai dienai taryboje išspręsti neįmanoma, kadangi nėra valdančiosios daugumos, galinčios priisimti atsakomybę už sprendimus.