Parama Ukrainai – su 500 kepalų duonos iš Biržų

Vilkstinės narių nuotr.
Vie­nas iš vilks­ti­nės, ku­ri be jo­kio tar­pi­nin­ka­vi­mo ga­be­no lab­da­rą į Uk­rai­ną, da­ly­vių bir­žie­tis Val­das Vi­ži­nis sa­vo aki­mis ma­tė si­tua­ci­ją ir bend­ra­vo su ka­riais, ku­rie iš­vy­ko gin­ti Uk­rai­nos.
„Mes grįžome. Net 500 kepalų Biržų duonos keliavo su mumis. Pusantros paros prireikė įveikti kelią iki Lvovo, ten ir atgal kirsti sieną. Tą pačią dieną sužinojome, jog mūsų vežta parama jau pasiekė Borispolio oro uostą ginančius karius“,- kelionės įspūdžiais dalinosi biržietis Valdas Vižinis. Ir naujausia, pirmadienio popietės žinia: „Ukrainiečių kariai, dislokuoti Borispolio oro uoste, labai giria Biržų duoną“.

Tai, ko reikia – tiesiai į frontą

Vaistinėlės kariams, maisto produktai, elektros generatoriai, šarvuotos liemenės, šalmai ir dar daugybė daiktų ir produktų buvo išgabenta į Ukrainą. „Karių reikmėms palikti keturi automobiliai, dyzelinis kuras, kurio kolonėlėse nėra ne tik visame kelyje iki Lvovo, bet grįžtant atgal matėme – ir Lenkijoje. Vienos iš jų operatorius pasakė tiesiai – dyzelinas iškeliavo Lvovo link“,- teigė V. Vižinis.

Jis buvo vienas iš tų, kurie lingavo šešių automobilių kolona, o grįžo dviem, nes likusius paliko kariškių poreikiams, kaip ir nuvežtą dyzeliną. „Svarbu, kad produktai ir medicinos priemonės Borispolio oro uoste dislokuotus karius pasiekė tą pačią dieną“,- teigė pašnekovas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/