Nuspręstas mokyklų likimas

Editos Mikelionienės nuotr.
Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius.
Puota maro metu ar ryžtas spęsti užsigulėjusius klausimus kad ir sunkmečiu? Visuomenė rajono Tarybos pasiryžimą lemti rajono mokyklų ateitį pandemijos ir karantino metu galės traktuoti taip, kaip jai atrodys tinkama. Politikai pasielgė pagal savo sąžinę: vieni mokyklų reorganizacijai pritarė, kiti – pasipriešino, manydami, kad tai – skubotas ir neišdiskutuotas reikalas, pritrūkęs argumentų ir visuomenės vertinimo. Šiuo klausimu nesutarė net valdančioji dauguma.

Virtualiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo visi, išskyrus du rajono Tarybos narius: G. Kučinskienę ir R. Vaiginą.
Iš pradžių V. Jareckas pareiškė, jog Administracijos direktorius V. Eidukas atsiėmė sprendimo projektą, kuriuo turėjo būti svarstoma jo veiklos ataskaita. Taip pageidavo kai kurie rajono Tarybos nariai,kurie norėjo išsamesnės ataskaitos analizės ir svarstymo.
Tuomet Tarybos nariai balsavo, ar pritarti TS-LKD ir Tautininkų ir respublikonų frakcijų siūlymui šiame posėdyje nesvarstyti klausimų dėl mokyklų reorganizavimo. Deja, šių frakcijų siūlymui dauguma rajono Tarybos narių nepritarė ir klausimai dėl mokyklų reorganizavimo liko posėdžio darbotvarkėje.


Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras nebus jungiamas prie Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos
Pirmuoju klausimu buvo svarstomas sprendimo projektas "Dėl sutikimo reorganizuoti Biržų rajono Kratiškių mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant jį prie Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos".
Šis klausimas susilaukė didelės opozicinės TS-LKD frakcijos kritikos. Šios frakcijos lyderė I. Varzienė teiravosi klausimą pristačiusio Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo E. Januševičiaus, ar jis pats tiki šios reformos būtinumu, ar tai – tik imitacija, nes nei kokybės, nei ekonominio efekto nepavyko įrodyti? Be to, kodėl buvo klastojami dokumentai, nes aiškinamajame rašte nepateikta mokyklos bendruomenės nuomonė?
E. Januševičius nežinia kelintą kartą politikams dėstė, jog Kratiškių mokykloje-daugiafunkciame centre lieka 20 pradinukų. Tam, kad būtų galima finansuoti direktoriaus etatą, mokykloje turėtų būti 120 mokinių. Jei tiek mokinių nėra, direktoriaus algos dalis kompensuojama iš ugdymui skirtų lėšų, dėl ko nukenčia pats ugdymas. Mokyklų buvo prašoma iki šių metų vasario 12 d. pateikti savo pageidavimus dėl reorganizacijos, anot E. Januševičiaus, pageidavimai buvo pateikti per vėlai, todėl į juos neatsižvelgta.
S. Eitavičienė sakė, jog Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras pageidavo likti nepriklausoma įstaiga. E. Januševičius sakė, jog buvo trys nuomonės: jungtis prie Vabalninko B. Sruogos gimnazijos, "Atžalyno" arba likti savarankiška.
Anot E. Januševičiaus, nutarta siūlyti jungti Kratiškių mokyklą-daugiafunkcį centrą prie Vabalninko gimnazijos dėl to, kad į šią mokyklą nueina daugiausia Kratiškių mokinių.
D. Drevinskas priekaištavo, kodėl visi trys rajone veikiantys daugiafunkciai centrai nebuvo jungiami į vieną? E. Januševičius paaiškino, jog dėl to, kad Kirdonių daugiafunkcio centro statusas yra kultūros įstaiga, be to, juos skiria dideli atstumai.
Šiuo klausimu rajono politikų nuomonės kardinaliai išsiskyrė. T. Četvergas ragino pritarti sprendimo projektui, nes Kratiškiuose vis tiek lieka pradinė mokykla, D. Drevinskas aiškino, kad Kratiškiams reikėtų palikti savarankiškos įstaigos statusą. Frakcijos vardu kalbėjusi I. Varzienė tai vadino reformos imitacija, o lėšų vargu ar bus sutaupyta, nes neaišku, ar nereikės pinigų motininės mokyklos direktoriui, finansininkui ir pan. I. Varzienė siūlė mokyklas metams palikti ramybėje.
V. Valkūnas taip pat ragino susilaikyti nuo karštų sprendimų. Socialdemokratų frakcijos vadovė A. Garšvaitė tai vadino moraline skriauda šiuo laikotarpiu.
Balsuojant vienas balsas lėmė, jog Kratiškių mokykla-daugiafunkcis centras nebūtų prijungtas prie Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos (už balsavo 11, prieš – 6, susilaikė – 6 rajono Tarybos nariai).


Medeikių mokykla ir Germaniškio mokykla-daugiafunkcis centras prijungtas prie Kaštonų
Antruoju klausimu buvo svarstomas  sprendimo projektas "Dėl sutikimo reorganizuoti Biržų r. Germaniškio mokyklą-daugiafunkcį centrą ir Biržų rajono Medeikių pagrindinę mokyklą prijungiant jas prie Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos.
E. Januševičius sakė, jog nuo rugsėjo 1 dienos Medeikių mokykloje lieka 26 pradinukai ir du priešmokyklinukai, Germaniškyje – 12 mokinių.
T. Četvergas domėjosi, kas atsitiks su atskirų dalykų mokytojais? E. Januševičius sakė, jog jie bus atleisti iš darbo.
S. Eitavičienė teiravosi, kodėl nebuvo svarstoma Germaniškio mokyklą-daugiafunkcį centrą jungti prie Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos. Vedėjas aiškino, jog Nem. Radviliškio mokykloje mažėja mokinių: lieka 20 pradinukų ir 28 V-VIII klasių mokiniai, 3 priešmokyklinukai.
I. Varzienės nuomone, tai skubotas skirtingų struktūrų įstaigų jungimas, nėra atsižvelgtas į bendruomenių nuomones, mistiškai derinami aprašai, nesuderinti turto klausimai.
E. Januševičius dar kartą aiškino, jog mažos įstaigos negauna pakankamo finansavimo ir pasidaro našta Savivaldybei. Normalu, kai nuo vienų mokyklų lėšos nuimamos ir pridedamos kitoms.
A. Garšvaitė domėjosi, ar buvo svarstomas klausimas dėl Medeikių mokyklos pertvarkymo į daugiafunkcį centrą? Vedėjas paaiškino, jog nebūtų ko įkelti į didelį mokyklos pastatą.
S. Eitavičienė šiuo klausimu žadėjo balsuodama susilaikyti. I. Varzienė pasigedo valdančiosios daugumos pateiktų sprendimų, kaip būtų galima sutaupyti paliekant mokyklas nereorganizuotas.V. Valkiūnas sakė, jog nėra ekonominio pagrindimo ir vadino tai Tarybos narių apgavimu.
Balsavo rajono Tarybos nariai taip: už – 12, prieš – 8, susilaikė – 3. Tad buvo nuspręsta Medeikių pagrindinę mokyklą ir Germaniškio mokyklą-daugiafunkcį centrą jungti prie Kaštonų pagrindinės mokyklos.


Pabiržės ir Pačeriaukštės mokyklos tapo "Atžalyno" pagrindinės mokyklos dalimi
Diskusijų bangą sukėlė ir sprendimo projekto "Dėl sutikimo reorganizuoti Biržų rajono Pabiržės pagrindinę mokyklą ir Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinę mokyklą prijungiant jas prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos" svarstymas.
Kodėl ne prie Kaštonų? E. Januševičius paaiškino, jog iki nurodyto vasario 12 d. termino mokyklos nepateikė nuomonės.
A. Anskinas svarstė: kodėl mokyklos, daugiafunkciai centrai jungiami prie trijų, o ne prie vienos mokyklos? E. Januševičius atsakė klausimu į klausimą: "Prie kurios? Gal turite pasiūlymų?" Tuomet S. Eitavičienė pareiškė: o kodėl neprijungus mokyklų prie "Saulės" gimnazijos? E. Januševičius sakė, jog "Saulės" gimnazija yra išgryninta ir joje mokosi tik vyresniųjų klasių mokiniai.
A. Garšvaitė domėjosi, kodėl buvo atsižvelgta į direktorių nuomonę, o ne į bendruomenių. Direktorius buvo lengva paveikti. Vedėjas aiškino, jog reikėjo koncentruotos nuomonės.
Už mokyklų prijungimą prie "Atžalyno" pagrindinės mokyklos balsavo 13, prieš – 4, susilaikė 5 rajono Tarybos nariai.


Pritarė Nem. Radviliškio ir Papilio mokyklų jungimui prie "Aušros" pagrindinės mokyklos
Šį sprendimo projektą pristatė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė G. Žagarienė. Ji kalbėjo, kaip būtų naudingta Nemunėlio Radviliškio mokyklą paversti daugiafunkciu centru, nes tuomet mokykla galėtų legaliai nuomoti sporto salę ir už tai gauti pajamas, galbūt įsteigti koordinatoriaus etatą, vykdyti kultūrinę veiklą ir pan. Kaip pagrindinį argumentą, kodėl jungti Papilio pagrindinę mokyklą prie "Aušros", specialistė įvardijo tai, kad mokykla neranda direktoriaus.
Šį pristatymą S. Eitavičienė vadino įspūdingu ir klausė, kiek reikės išeitinių išmokų. Nem. Radviliškyje mokytojų turėtų mažėti, Papilyje didelių pokyčių nebus.
I. Varzienė teiravosi, ar Švietimo, kultūros ir sporto skyrius nebandė apginti mokyklų ir pasiūlyti kitų variantų, nes šis socialistinis lygiavos principas neigia sveiką protą? Tačiau G. Žagarienė mano, jog lygiava šiuo atveju yra pateisinama, nes taupomos lėšos.
V. Trečiokas šią pertvarką vadino buldozeriniu ėjimu. S. Eitavičienė domėjosi, ar G. Žagarienei netinka mokytoja, kuri dabar atlieka direktoriaus funkcijas? V. Trečiokas pridūrė: kas eis vadovauti mokyklai, kurios likimas gali keistis po mėnesio?
S. Eitavičienė kalbėjo, jog daromas pats neteisingiausias dalykas. Jai gėda dėl šio valdančiosios koalicijos sprendimo.Papilyje mokosi daugiau kaip 100 mokinių, kodėl jos nepalikt? Ir kurioje vietoje čia taupoma? Juk nevažiuos "Aušros" elektrikas į Nem. Radviliškio mokyklą remontuoti elektros.
I. Varzienė ironizavo: "Skirkim visoms mokykloms vieną direktorių. Būsim pirmi ant Lietuvos".
Sprendimo projektą taip pat kritikavo V. Valkiūnas, A. Jukna, D. Martinkėnienė, D. Drevinskas.
Tačiau balsavimas lėmė, kad minėtos mokyklos būtų prijungtos prie "Aušros" pagrindinės mokyklos: už balsavo 11, prieš – 8, susilaikė – 1 rajono Tarybos narys (dėl galimų viešų ir privačių interesų konflikto nusišalino A. Garšvaitė, A. Anskinas, S. Štrėmas).