Statys sporto ir sveikatingumo kompleksą

Bi­ru­tės Pet­ke­vi­čiū­tės nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas šio­je vie­to­je sta­ty­ti Spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­są — rea­ly­bė ar uto­pi­ja?
Gegužės 27 dieną įvykusio savivaldybės tarybos posėdžio metu pritarta Sporto ir sveikatingumo komplekso statyboms Biržuose, o savivaldybės administracija įpareigota parengti reikiamus dokumentus.

Naujasis sporto kompleksas bus statomas Biržų mieste, J. Basanavičiaus gatvėje, 69A. Statybos projektas bus įgyvendintas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/