Dvasininko mintys

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kun. Normundas Figurinas.
Jn. 1, 10 – 11 ,,Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė.”

Norisi pasidalinti kuo tikriausia istorija iš gyvenimo. Vienas garsiausių Amerikos smuikininkų Joshua David Bell, apdovanotas nuostabiu talentu ir pritraukiantis į savo koncertus tūkstantines minias sugalvojo eksperimentą. Persirengęs kaip paprastas gatvės muzikantas surengė savo pasirodymą Vašingtono metro stotyje. Buvo šaltas sausio rytas. Jis sugrojo šešis Bacho kūrinius maždaug per 45 minutes. Buvo piko valanda. Apskaičiuota, kad per tą laiką keli tūkstančiai žmonių perėjo stotį. Dauguma iš jų keliavo į darbą. Praėjus trims minutėms, vidutinio amžiaus vyras pastebėjo, kad groja muzikantas. Jis sulėtino savo tempą ir kelioms sekundėms sustojo. Bet po to vėl nuskubėjo savo reikalais. Po minutės smuikininkas gavo pirmąjį dolerį. Moteris įmetė pinigus ir nė nesustojusi nužingsniavo toliau. Po kelių minučių kažkas atsirėmė į sieną ir pradėjo jo klausytis, bet po to pažvelgė į laikrodį ir vėl grįžo prie ankstesnio tempo. Aiškiai vėlavo į darbą.
Per 45 minutes, kol muzikantas grojo, tik 6 žmonės sustojo ir kurį laiką paklausė. Apie 20 davė jam pinigų, bet ir toliau palaikydami savo įprastą tempą. Jis surinko 32 dolerius. Kai smuikininkas baigė groti ir apėmė tyla, niekas to net nepastebėjo. Niekas neplojo, nebuvo jokio pripažinimo... Niekas nežinojo, kad šis smuikininkas Joshua Bell, vienas iš geriausių pasaulio muzikantų. Jis tesurinko varganus 32 dolerius, kai vienas bilietas į jo koncertą vertas bent 50 dolerių.
Ši istorija mums liudija, kad esame visiškai nepastabūs, esame nuolatos skubantys ir nenorintys stabtelėti, įsiklausyti, išgirsti ir suprasti. Nenorime pažinti ir atpažinti.
Šio sekmadienio evangelijos žodis taipogi dvelkia fariziejų nenoru atpažinti ateinantį Jėzų. Atpažinti ir suprasti Jono Krikštytojo skelbiamą Jėzaus gimimą: „Aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis,– jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“.
Šiuo advento laikotarpiu tegul mūsų akys būna atidžios, kad pamatytume, kam reikia pagalbos, tebūna mūsų širdis atvira ir jautri, kad mokėtume priimti kitaip mąstantį, kitaip gyvenantį žmogų. Atraskime svarbiausius dalykus savo gyvenime, pastebėkime Jėzų savo aplinkoje, Jis tikrai yra arti.

Kviečiame į rekolekcijas

Gruodžio 13 d. 8.00, 9.30, 11.00 val. Advento rekolekcijose svečiuosis Ramygalos klebonas Alfredas Puško.