V. Kerienės nuotr.
Kunigas Normundas Figurinas po atsisveikinimo ir padėkos mišių norėjo atsisveikinti su kiekvienu asmeniškai, paspausdamas ranką ar apkabindamas.
Po trejų metų dvasinės tarnystės Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje, kunigas Normundas Figurinas perkeliamas į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją. Rugpjūčio 13 dieną po įvykusių atsisveikinimo ir padėkos mišių kunigas spaudė ranką kiekvienam atėjusiam, o bendruomenės nariai atsisveikindami graudinosi.

Artėjant vasarai, sukirba širdis...

Kunigas N. Figurinas paaiškina, kad paskirtas dirbti kitoje parapijoje, nes yra kunigas vikaras. Jauniesiems kunigams, gavusiems paskyrimą, nebūna nurodomas paskyrimo laikotarpis. „Gali būti dveji metai, treji, o gal net ir penkeri. Bet nėra konkrečios datos. Klebonai skiriami kadencijomis, pavyzdžiui, septyneriems metams ir tai įrašoma dokumentuose. Mums, vikarams, ši rotacija nėra netikėtumas. Negaliu pasakyti, kad laukiau, bet viduje buvo toks nusiteikimas. Artėjant vasarai, širdis sukirba – nori nenori... Nes žinai, kad gali paskambinti ir pranešti, kad esi skiriamas į kitą parapiją“, – komentuoja N. Figurinas.

Jo žodžiais, kunigų rotacijos vyksta todėl, kad pokyčiai priverčia „atsišviežinti“. „Per trejus metus, galbūt, nespėji labai „įsipatoginti“, bet kuo ilgesnį laiką būni vienoje vietoje, tuo kyla didesnė grėsmė „apkerpėti“. Arba gali pradėti nebesistengti per daugiausia kurti santykį su žmonėmis ar kituose darbuose. Bet pradėjus dirbti naujoje vietoje, nori nenori esi priverstas save atrasti ir žvelgti į žmones, kurti su jais naują santykį. Labai patogu ir buitiškai persikraustyti, kaip aš juokauju, nes lengviau atsikratyti nereikalingų daiktų, kurių prisikaupiame per tuos kelerius metus. Kunigų rotacija reikalinga, kad pamatytume platesnį vyskupijos ir parapijų vaizdą. Vienos parapijos didesnės, kitos mažesnės... Taip kiekvienas skirtingas kraštas turi savo ypatumų“, – pasakoja kunigas vikaras N. Figurinas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com