Asm. arch. nuotr.
„Man tikrai skaudu, kai netinkamais poelgiais yra žeminamas Bažnyčios vardas, menkinamas žmonių pasitikėjimas“,- sako teologiją ir psichologiją studijuojanti Deimantė Auksinaitė.
Prieš metus popiežius Pranciškus pradėjo vyskupų Sinodą, kuris vadinasi „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“. Šis Sinodas yra pirmasis decentralizuotas, kuriame dalyvauja ir pasauliečiai. Susitikimai katalikybės klausimais vyko ir Biržuose, beliko parengti ataskaitas, kurios kitais metais bus pateiktos Vatikane. Gal todėl, kad šįkart Sinode galėjo dalyvauti ir eiliniai tikintieji, celibato klausimas nebuvo sprendžiamas. Plačiau kalbėta apie tai, kaip žmones paskatinti dažniau lankyti bažnyčią.

Ragina sugrįžti į Dievo namus

Sinodas – krikščionių bažnyčios susirinkimas, šaukiamas nuspręsti doktrinos, administravimo ar taikymo klausimus. Įprastai į tokius susirinkimus kviečiami vyskupai arba vyskupijų aukštesnieji dvasininkai. Šiemet susitikimai vyko ir su gyventojais. Atsigręžta į žmones, siekiant artimiau bendrauti, galbūt išsiaiškinti, kodėl vis mažiau jaunuolių pajaučia pašaukimą tarnauti Dievui. Taip pat suprasti, ko reikia, kad tikintieji lankytų bažnyčią.

Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Normundas Figurinas sakė, kad anksčiau į Sinodą jungdavosi tik vyskupai, ekspertai, o šiemet jau buvo pakviesti ir pasauliečiai. Susitikimai su gyventojais Biržuose jau pasibaigę. Kokiomis nuotaikomis po Sinodo gyvena dvasininkai?

„Sinodas šį kartą buvo skirtas pokalbiams apie tai, kaip pritraukti daugiau žmonių į bažnyčią. Sinode biržiečiai tikrai labai aktyviai dalyvavo. Tai – galimybė susirinkti, susitikti ir pabendrauti. Po labai sunkaus laiko – pandemijos – atsirado puiki galimybė vėl grįžti į bendrystę. Kaip kunigai, Sinode nedalyvavome. Ši galimybė numatyta pasauliečiams. Norėjome, kad žmonės atvirai dalintųsi savo mintimis, todėl nedalyvavome net susitikimuose“,- pasakojo vikaras.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/