Editos Mikelionienės nuotr.
Administracijos direktorius V. Eidukas pristatė Savivaldybės administracijos ir direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitą. Jai – nepritarta.
Balandžio 29 d. įvyko 16-asis rajono Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstoma 12 klausimų. Svarbiausias, daugiausia aistrų sukėlęs – Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita, kuriai nepritarė ne tik opozicija, bet ir savi – koalicijos partneriai liberalai. Politinis tandemas griuvo.

Įvardijo nesėkmes ir pavykusius darbus
Rajono Tarybos posėdyje nedalyvavo trys iš 25 rajono Tarybos narių: D. Drevinskas, G. Kučinskienė ir K. Armonas.
Rajono Tarybos posėdžio išvakarėse įvyko Socialinio komiteto posėdis, kuriame, pristatydamas ataskaitą, Administracijos direktorius V. Eidukas sulaukė kritikos: ataskaitos pristatymui nepasiruošta. Tad į pastabas bandė atsižvelgti ataskaitą pristatydamas rajono Tarybos nariams, trumpindamas ir konkretindamas savo pasisakymą. Tačiau ataskaitą neįtikino ir daugumos rajono Tarybos narių.
Iš pradžių V. Eidukas įvardijo nesėkmes. Viena iš jų, anot direktoriaus, tai, jog nepavyko suformuoti komandos ir liko laisvo 10,5 etato. Nesuformuota komanda turėjo įtakos ir tam, kad nepavyko taip efektyviai, kaip norėta, atlikti kai kuriuos darbus.
Antrąja nesėkme direktorius įvardijo tai, jog teko grąžinti 380000 eurų nepanaudotų lėšų, kurios buvo skirtos kelių remontui ir asfaltavimui. Lėšas teko grąžinti dėl pakitusių reikalavimų, kurių neatitiko parengti projektai, bei kliūčių su rangovais.
V. Eidukas išvardijo ir tai, ką pavyko įgyvendinti: biudžetas įvykdytas 101,4 proc., t. y. gauta 402000 eurų pajamų daugiau, nei buvo planuota, sumažėjo Savivaldybės skola. 2019 m. buvo įgyvendinami 28 projektai: 22 – tęstiniai ir 6 nauji. Baigti 7 projektai.  Kadangi pristatoma 2019 metų ataskaita, apie šių metų darbus ir planus V. Eidukui meras kalbėti nebeleido.

Sporto komplekso reikalai
Klausimų iš rajono Tarybos narių Administracijos direktorius gavo įvairių: konkrečių ir provokuojančių. Į visus atsakė. Pripažino klaidas, dėl kurių manė esąs kaltas. Dėl ko jautėsi teisus, bandė apsiginti.
R. Vaiginas domėjosi sporto komplekso klausimais bei Kaštonų mokyklos stadiono reikalais. V. Eidukas sakė, jog gauta 100000 eurų sveikatingumo ir sporto komplekso projektui. Tokių pinigų ne kažin kam užteks, tad mano, kad reikėtų pradėti statybas nuo automobilių stovėjimo aikštelės, nes ji netrukdys tolimesniems darbams. Kaštonų mokyklos stadionui baigti pernai lėšų nebuvo skirta, tad paraiška pateikta dar kartą.  R. Vaiginas taip pat domėjosi, ar nepasigedo V. Eidukas pavaduotojo, kurio neturi nuo kadencijos pradžios. V. Eidukas pripažino, kad darbo krūviai dideli, tad pavaduotojo reikėtų, tačiau tie, kuriuos kalbino, šių pareigų atsisakė – trejiems metams niekas nesutinka šių pareigų užimti.
S. Eitavičienė domėjosi dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. 2019 metais verslui skirta kiek daugiau kaip 2000 eurų. V. Eidukas sakė, jog dėl rėmimo daugiau niekas nesikreipė.

Ar A. Šimui saugoma vieta?
Socialdemokratų frakcijos vadovė A. Garšvaitė grįžo prie klausimo, kai į miesto seniūno pareigas buvo priimtas mažiau balų konkurse surinkęs žmogus, o ne daugiau balų surinkęs jų partijai priklausęs kandidatas. Tąkart frakcija direktoriui pateikė paklausimus, o jis pats, be komisijos, savo darbą įvertino. V. Eidukas sakė, jog pažeidimų nenustatė nei STT, nei Valstybės tarnyba: "Ar aš pats ant savęs turiu sudaryt komisija?"
Taip pat A. Garšvaitė domėjosi, ar ne A. Šimui saugoma direktoriaus pavaduotojo kėdė, jei šis nelaimėtų Seimo rinkimų? V. Eidukas atsakė, jog tokį svarstymą pirmą kartą išgirdo.
A. Jukna domėjosi, ar direktorius pats priėmė sprendimą atsisakyti Autobusų parko investicijų ir ar tai nėra klaida? V. Eidukas sakė, jog ne jis o Taryba šį sprendimą priėmė, o šiuo metu rengiamas naujas verslo planas, kuris artimiausiu metu bus pristatytas Tarybai bei visuomenei.
V. Valkiūnas priekaištavo V. Eidukui, jog šis nesusitaria su rangovais. Vat jam, būnant meru, tokių sunkumų nekildavo. V. Valkiūnas turėjo minty situaciją Kęstučio gatvėje, kur stringa šaligatvio rekonstrukcijos darbai. V. Eidukas sakė, jog ne Administracijos direktorius parenka rangovus. V. Eidukas sakė, jog sutartis su rangovais buvo nutraukta dėl to, kad susidaro toks įspūdis, kad rangovas atsidūrė ties bankroto riba: prasiskolino statybinių prekių parduotuvėms, su šiuo rangovu teisminį procesą pradėjo ir Respublikinė Panevėžio ligoninė.

Kodėl atostogavo?
TS-LKD frakcijos vadovė I. Varzienė domėjosi, ar V. Eidukas galimai buvo suteikęs Savivaldybės feisbuko paskyros prieigą K. Isakui ar I. Drevinskaitei, kas jam padėjo rengti Savivaldybės reorganizacijos planą ir kodėl jis nenori išduoti, kas padėjo. "Savivaldybė ne jūsų žvakių fabrikėlis ir ne jūsų grūdinių kultūrų ūkis, todėl Tarybos nariai turi žinoti", – vaizdinga retorika kalbą pagyvino Tarybos narė. I. Varzienė taip pat domėjosi, kodėl, kai dar nepasibaigusi ekstremali situacija, direktorius išėjo savaitei atostogų?
V. Eidukas atsakė, jog niekam prieigos prie feisbuko paskyros nebuvo suteikęs, nesuteikia ir nesuteiks. O Savivaldybės administracijos reorganizacijos galutinio varianto dar nėra, tad ir kalbėti apie tai neverta. "Pandemijos metu darbas organizuotas, vyksta, per atostogas nebuvau išvykęs net iš Biržų rajono, buvau pasiekiamas telefonu, o K. Knizikevičius per tą savaitę puikiai su darbu susitvarkė", – į klausimą dėl atostogų atsakė V. Eidukas.
I. Varzienė stebėjosi, kodėl direktorius nori užpildyti visus 10 laisvų etatų, mat laisvų etatų buvo visuomet. V. Eidukas komentavo, jog yra veiklų, pavyzdžiui, investicijų pritraukimas, kurių galėtų imtis šiuos etatus užėmę tarnautojai.
A. Anskinas domėjosi, kaip sekasi bendrauti su bendrovė "Litesko" dėl itin skaudaus šilumos kainų klausimo. V. Eiduko nuomone reikia ieškoti alternatyvių būdų, konkurentų, nes visi žino, kokia sutartis su "Litesko" sudaryta ir kito pasirinkimo nėra.

Vicemerės klausimai
Klausimų kolegai V. Eidukui turėjo ir vicemerė A. Korsakienė. Ji domėjosi, kokių asmeninių iniciatyvų ėmėsi V. Eidukas dėl darbuotojų motyvavimo, kokias naujoves savo darbe įdiegė, koks buvo efektas. V.Eidukas sakė, jog efekto analizę daryti dar ankstoka – jis dirba ne visus metus. 2019 m. teko susipažinti su komanda, o motyvacijos instrumento jis neturėjo. A. Korsakienė taip pat domėjosi, kaip Administracijos direktorius ketina informuoti gyventojus apie savo veiklą? Ar tenkinsis socialiniais tinklais, kaip daro dabar?
V. Eidukas apgailestavo, kad Savivaldybėje iki šiol nėra viešųjų ryšių atstovo, žmonėms informacijos labai trūksta, tad reikia ieškoti naujų būdų, kaip juos informuoti. Ir nebūtinai per asmeninę paskyrą feisbuke. Nors kitų savivaldybių administracijų direktoriai šį būdą naudoja.
A. Vaitkevičius priekaištavo dėl viešųjų erdvių sutarties vykdymo pradelsimo. V. Eidukas sakė, kokių veiksmų dėl to buvo imtasi.

Kaltino "pabaliavojimu"
Pasisakydami kaip balsuos, rajono Tarybos nariai išsakė motyvus. Socialdemokratai išsakė priekaištą, kad darbuotojai pasirenkami ne pagal sugebėjimus, o politiniu principu, taip pat pritrūko bendravimo su visuomene, tad žadėjo balsuodami susilaikyti.
Tautininkų ir respublikonų frakcijos vardu pasisakęs V. Valkiūnas kalbėjo, kaip ėjosi darbai jo vadovaujamoje kadencijoje, ir kaip chaotiška viskas vyksta dabar: išvaikyta Autobusų parko direktorė, su verslininkais tik "pabaliavojama", feisbuke atsidavė neaiškiems tipams, užsidarė nuo žiniasklaidos.... Tad ataskaitos nepalaikys.

Užjautė žiniasklaidą
I. Varzienė frakcijos vardu žadėjo susilaikyti: neaiškūs prioritetai, į krūvą suplakti svarbūs ir nesvarbūs darbai, ugdymo reikalams ataskaitoje skirta tik viena pastraipa, nėra analizės, kodėl 66 specialistai įvertinti labai gerai (tam reikės biudžeto lėšų jų algoms didinti). Ir ypač Tarybos narę papiktino, anot jos, "ciniška deklaracija ataskaitoje" – pozityvus bendravimas su žiniasklaida.
I. Varzienė teigiamai įvertino tai, kad direktorius pripažino, jog tęsiami praėjusios kadencijos darbai.
Liberalas A. Vaitkevičius kalbėjo, jog nepritars ataskaitai, ners 4 metus tęsiasi viešųjų erdvių tvarkymo klausimas ir vis dar nėra rangos sutarties. R. Vaiginas bandė ginti V. Eiduką: projektas tęsiasi 4 metus, tačiau direktorius dirba tik 8 mėnesius, tad suversti kaltę jam neteisinga. Jis tai vadino politikavimu.

Liberalai palaikė opozicijos sprendimą
Liberalų frakcijos vardu kalbėjęs A. Remeika tvirtino, jog frakcija balsuodama susilaikys. Liberalams pasirodė, jog direktorius nenori pripažinti trūkumų: trūko motyvavimo ir telkimo, strigo reorganizacija, nėra savęs įvertinimo ir t. t.
Už Savivaldybės administracijos ir direktoriaus veiklos 2019 m. ataskaitą balsavo 8, prieš – 4, susilaikė – 10 rajono Tarybos narių. Tad ataskaitai nepritarta.