„BŽ" nuotr.
Valdančiosios koalicijos „Vieningi Biržai“ griūtis, valstiečių ir liberalų viešos rietenos tarybos ir komitetų posėdžiuose, Biržų rajono mero pavaduotojos Astros Korsakienės atleidimas iš pareigų, opozicijos kaltinimai neveiksnumu ir lyderystės trūkumu. Visos šios priežastys paskatino pakalbinti Biržų rajono merą Vytą Jarecką ir sužinoti jo poziciją apie paskutinius įvykius krašto politinėje padangėje. Deja, planuotą susitikimą su „Biržiečių žodžiu“ rugsėjo 23 dieną paskutinę akimirką rajono vadovas atšaukė dėl netikėtai atsiradusių darbų, tačiau atsakė į klausimus raštu.

“BŽ”: Kodėl nesiėmėte lyderystės kurti naują valdančiąją koaliciją? Ar tai nėra savivaldybės mero pareiga?

V. Jareckas: Vyksta derybos. Savivaldybės tarybos narių frakcijos deleguos savo kandidatus į valdančiąją daugumą ir kandidatus į mero pavaduotojo pareigas. Spalio mėnesį vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu įteiks posėdžio pirmininkui – merui – atnaujintą kadencijos veiklos programą. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka meras teiks tarybai svarstyti mero pavaduotojo kandidatūrą.

“BŽ”: Kokią naują valdančiąją koaliciją matote? Su kokiomis politinėmis jėgomis norėtumėte dirbti? Ką matote į vicemero pareigas ir į administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas?

V. Jareckas: Į šiuos klausimus galėsiu atsakyti tik tada, kai įvyks derybos su Savivaldybės taryboje dirbančiomis tarybos narių frakcijomis. Po diskusijų bus priimti sprendimai dėl kandidatų į šias pareigas. Mero pavaduotojo kandidatūrą iš Tarybos narių siūlo meras. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

“BŽ”: Po rinkimų savo interviu pareiškėte, kad Jums svarbiausia komanda. Sakykite, kodėl nė karto neužsistojote savo komandos narių – kai buvo tvirtinama administracijos direktoriaus Vido Eiduko ataskaita ir kai buvo svarstoma Jūsų pavaduotojos Astros Korsakienės interpeliacija? Ar tai reiškia, kad pasikeitė Jūsų požiūris į komandinį darbą? Ar tai reiškia, kad neesate patenkintas tiek Astros Korsakienės, tiek Vido Eiduko darbu?

V. Jareckas: Galiu tą pakartoti ir dabar: koalicija sugriuvo dėl nesutarimų valdančiojoje daugumoje tarp dviejų frakcijų. Man tai atrodo nerimta. Jums atrodo, kad gynimas yra „rėkimas“ ir „šūkavimas“ Tarybos posėdžių metu? Tikrai ne. Liaudies išmintis byloja, kad ne to balsas į dangų eina, kuris garsiau šūkauja. Pakartosiu dar kartą: aš abu komandos narius palaikiau ir dėjau pastangas, kad išvengtume to, kas dabar įvyko. Aš balsavau už Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitą ir nepalaikiau mero pavaduotojos A. Korsakienės atstatydinimo.

“BŽ”: Interviu vienam laikraščiui pareiškėte, kad buriant naują koaliciją bus svarstoma administracijos direktoriaus Vido Eiduko ateitis. Ar tai reiškia, kad norite jį pakeisti? Ar nemanote, kad toks lengvas savo pavaldinių išdavimas parodo, kad galite paaukoti bet kurį savo komandos narį, kad tik Jūsų munduras išliktų švarus ir nepriekaištingas?

V. Jareckas: Savivaldybės administracijos direktoriaus klausimas bus svarstomas su naujais koalicijos partneriais. Kol kas direktoriaus darbu esu patenkintas, nors dėl įvairių priežasčių yra vėluojančių darbų ir užduočių. Priimdamas sprendimus aš elgiuosi politiškai korektiškai ir sąžiningai, taip kaip ir gyvenime – be intrigų, melo. Todėl mano sąžinė yra švari.

“BŽ”: Ar prisiimate atsakomybę už betvarkę valdančiojoje koalicijoje „Vieningi Biržai“?

V. Jareckas: Jūsų klausimas yra nekorektiškas. Ką reiškia „betvarkė“? Demokratiniais pagrindais išrinkta Savivaldybės taryba. Jos narius rinko Biržų krašto žmonės. Tarybos nariai susibūrė į valdančiąją daugumą, turi savo nuomonę, įsitikinimus, tikslus, siekius ir norus. Ir kiekvienas iš jų turi teisę ir galvoti, ir mąstyti taip, kaip jam leidžia įsitikinimai, išsilavinimas, gyvenimiška patirtis ir t.t.

“BŽ”: Kodėl Jūsų nuomone subyrėjo valdančioji koalicija „Vieningi Biržai“, per rinkimus laimėjusi 13 vietų taryboje iš 25?

V. Jareckas: Nesutarimas tarp dviejų valdančiosios daugumos frakcijų peraugo į koalicijos griūtį. Taip neturėjo būti ir man belieka apgailestauti, kad taip nutiko.

“BŽ”: Ar pritariate liberalų sprendimui paviešinti administracijos direktoriaus pokalbių išklotinę?

V. Jareckas: Jei tai yra liberalų sprendimas, tai jie ir turi atsakyti.

“BŽ”: Per mero ataskaitos tvirtinimą pareiškėte, kad nesate valstietis, o laikote save tarp konservatorių ir „Vieningų Biržų“? Kokiai politinei jėgai Jūs šiuo metu atstovaujate ir kokiomis vertybėmis vadovaujatės?

V. Jareckas: Šiuo metu aš nepriklausau jokiai politinei partijai, kaip meras esu atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Biržų krašto žmonėms už savo ir savivaldybės veiklą. Savivaldybės taryboje esu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys. Pagrindinė mano vertybė yra darbas – kuo daugiau gerų darbų Biržų krašto žmonėms.

“BŽ”: Ar ne didelė prabanga Biržams turėti du mero patarėjus, kurie užsiima tuo pačiu darbu – mero viešaisiais ryšiais? Ar nemanote, kad tai yra lėšų švaistymas?

V. Jareckas: Jūsų klausimas yra teiginys, klaidinantis visuomenę. Mero patarėjų darbas nėra tik mero viešieji ryšiai. Patarėjai mero pavedimu dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose ir komisijų, darbo grupių darbe, pasitarimuose, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus, renka reikalingą informaciją, rekomendacijas dėl pateiktų svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų projektų. Dalyvauja nagrinėjant viešojo administravimo subjektų, fizinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl skunduose ir prašymuose minimų problemų sprendimo būdų. Rengia atsakymus į gaunamus raštus ir pareiškimus, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

“BŽ”: Ar esate patenkintas mero patarėjo Audrio Rudžio darbu, kuris Biržų rajono savivaldybėje pasirodo ypatingai retai – geriausiu atveju kartą per savaitę?

V. Jareckas: Čia nėra nei geriausio, nei blogiausio atvejo. Pagal susitarimą jis dvi dienas dirba Biržuose, kitas dienas – nuotoliniu būdu. Kartu vykstame į susitikimus kitose Savivaldybėse, ministerijose. Jis vykdo ir atlieka visas jam skirtas užduotis, priekaištų jam neturiu. Džiaugiuosi turėdamas tokį profesionalą, kuris dirba gerai ir atsakingai. Beje, karantinas įrodė, kad puikiai galima atlikti savo darbus ir nuotoliniu būdu. Valdininkai ir verslas taip dirbo karantino metu ir tai pasiteisino. Mero patarėjas pateisina visus mano lūkesčius.

“BŽ”: Ar tiesa, kad Jūsų sprendimus tiesiogiai įtakoja Seimo nariai Viktoras Rinkevičius ir Audrys Šimas? Kokie Jūsų santykiai su šiais politikais?

V. Jareckas: Tai melagingas teiginys. Mano sprendimų neįtakoja niekas. Mano santykiai su jais yra dalykiški, kokie gali būti Savivaldybės mero ir LR Seimo narių santykiai.

“BŽ”: Įvertinkite kaip vykdoma „Vieningų Biržų“ rinkiminė programa?

V. Jareckas: 2019 m. yra patvirtinta Biržų rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programa, kuri yra vykdoma.

“BŽ”: Ar esate patenkintas Biržų miesto seniūnės Kristinos Undzėnienės darbu, kurią pastaruoju metu socialiniuose tinkluose aktyviai kritikuoja biržiečiai?

Su Biržų miesto seniūnijos seniūne apie mieste vykdomus darbus bendraujame telefonu, jei reikia ir susitinkame, jų metu pateikiu pasiūlymus ir pastabas, jei tokių būna.

“BŽ”: Per rinkimus žadėjote sumažinti reprezentacines išlaidas. Bet praėjusiais metais išleidote daugiau nei Jūsų pirmtakas V. Valkiūnas. Kaip tai galite paaiškinti?

V. Jareckas: Kažkas Jums pateikė neteisingą informaciją apie panaudotas Savivaldybės reprezentacines išlaidas. Aš pateikiau užduotį Savivaldybės administracijos direktoriui, kad pateiktų informaciją apie reprezentacinių lėšų panaudojimą 2018, 2019 metais ir per 2020 m. 8 mėnesius.

“BŽ”: Laikraščiai sklidini Jūsų kaip mero savireklamos. Susidaro įspūdis, kad visus darbus nudirbate vienas. Ar nemanote, kad Jūsų savireklama primena SSRS lyderių propaganda, kaip rašo biržiečiai socialiniuose tinkluose?

V. Jareckas: Pagal Vietos savivaldos įstatymą meras yra atskaitingas savivaldybės tarybai ir bendruomenei už savivaldybės veiklą. Todėl aš esu visur ir visada: ir kur yra problemos, ir kai geri darbai daromi. Atsiverskite visų 60 Lietuvos savivaldybių interneto svetaines ir jūs visur pamatysite tą patį. O ką Jums tai primena, aš nekomentuosiu, nes tai subjektyvi jūsų nuomonė.

“BŽ”: Įvardinkite 10 konkrečių darbų, kuriuos nuveikėte Jūs, o ne administracijos komanda per pusantrų metų mero poste.

V. Jareckas: Kas yra administracijos komanda? Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme tokios formuluotės nėra. Savivaldybės administracija savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Jis tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje. Meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus. Taigi visi darbai, kurie atliekami Biržų rajone yra ne kažkieno komandos, o šiuo atveju Savivaldybės atstovaujančiosios ir vykdomosios institucijų kartu atlikti darbai.

“BŽ”: Biržų rajono tarybos narė Irutė Varzienė konstatavo, kad „sergate“ cukinijos sindromu. Cukinija prisiima skonį tų daržovių, su kuriomis verdama arba troškinama. Sakykite, ar pritariate jos mintims, kad savo poziciją dažniausiai pritaikote prie daugumos nuomonės ir bijote viešai skelbti savo mintis? Ar nemanote, kad konservatorių lyderės žodžiai tai mero institucijos įžeidimas?

V. Jareckas: Pakartosiu, ne to žodis į dangų eina, kuris garsiai rėkia. Aš girdžiu, ką sako žmonės, klausau jų minčių ir priimu savo sprendimus jų garsiai neišreikšdamas. Kaip pastebėjote ir jūs, kai kuriems Tarybos nariams nieko daugiau ir neišeina, kaip tik įžeidinėti ir menkinti... O gal viešoje erdvėje žmogus menkindamas kitą pasikrauna energijos, kuri jam suteikia palaimos?

“BŽ”: Ar dabar po pusantrų metų darbo nesigailite, kad kandidatavote į Biržų rajono merus? Ar jaučiatės sėdintis savo rogėse?

V. Jareckas: Galiu drąsiai teigti, kad nesigailiu kandidatavęs į merus ir turiu tikslų geriems darbams, kuriuos esu pasiryžęs nuveikti biržiečių labui, kad baigus mero kadenciją būtų negėda Biržų krašto žmonėms pažiūrėti į akis. O kas liečia Jūsų minimas roges, palikime jas žiemai ir tai spręs rinkėjai.