Ne tas tautos „patriotas“, kuris anoniminius skundus rašo

L. Bataitienės nuotr.
Vidutis Šeškas įsitikinęs, kad ne tas yra tautos „patriotas“, kuris anoniminius skundus rašo ir tiems dviveidžiams šaulių gretose – ne vieta.
Sulaukęs Savivaldybės mero Vyto Jarecko oficialios padėkos, o paskui rajono vadovo apskundimų institucijoms, Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopos vadas Vidutis Šeškas sako, kad visa tai niekis, palyginus su tuo, kai ligoninės lovoje jį apspinta jaunieji šauliai ir klausia – vade, kaip jaučiatės. Netgi nereikšmingu tampa ir anoniminis skundas, skirtas Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo komisijai. „Garbė sulaukti darbo rezultatų, matyti laimingas vaikų akis, paskatinti teisingu keliu eiti jaunus žmones“,- sako V. Šeškas.

Savivaldybės taryba svarstė klausimą, ar suteikti Jums Garbės piliečio vardą ir suabejojo, nes gavo anoniminį skundą, kuriame teigiama, jog nesate vertas šio įvertinimo dėl savo praeities. Galėtumėte pakomentuoti?

Į užtarnautą poilsį išėjau 1997 metų rugpjūtį. Nesuprantu, kodėl anonimas teigia, kad atsikėliau į „šiltą vietą“. Taip, kartu su kitais kūriau policijos įstatymą ir norėjau tarnauti, nes visad dirbau pareigūnu. Dar 1990 metais pradėjo leisti laikraštį „Liaudies sargyboje“, kuriame rašiau apie Smetonos kariuomenę, policijos kūrimą iki tol, kol ji buvo sukurta. Mano tėvas buvo vadinamasis „miškinis“, todėl ir aš norėjau grįžti į kaimą – atsikėliau gyventi į uošviją. Visad, dirbęs kadrų skyriuje, stengdavausi padėti įsidarbinti buvusiems tremtiniams. Gal todėl Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė paprašė manęs, kol ji serga, vadovauti šiai organizacijai.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/