Barbarai Biržuose arba laimėtojo nebus

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Žinote, kaip viduramžių mąstytojai nedalyvaujančius politikoje žmones vadino? "Status naturale". Žmonės valgė, miegojo, auklėjo vaikus, prausėsi. Jie nesidomėjo niekuo, tik savimi. Tokiems nebuvo reikalinga valstybė. Kol atsirado žmonės „status civile“ – suvienyti teise bendro gėrio siekimo tikslu – valstybės kūrimu.

Ką reiškia būti piliečiu?

Būti politikoje, reiškia būti piliečiu. Dalyvauti rinkimuose – kurti bendrą gyvenimą. Graikų mąstytojai stoikai iš viso neįsivaizdavo žmogaus, nedalyvaujančio politikoje. Jų aiški laikysena – polis, tai erdvė, kurioje žmogus sąveikaudamas su kitais žmonėmis įgalinamas atskleisti savo geriausias savybes bendram tikslui – gėriui siekti.

Biržai senovės išminčių akimis

Ir kaip gi kadaise graikų ir viduramžių mąstytojų tiesomis išaugintoje Vakarų civilizacijoje atrodytų kuklus Lietuvos rajonas – Biržai ?

Pirmąkart rinkimuose, kitaip – politikoje, Biržuose dalyvavęs ir apibendrindamas pirmas patirtis turiu drąsos teigti, jog mano ir prieš tūkstančius metų gyvenusių išminčių nuomonė sutaptų – Biržai – barbarų kraštas.

„Pjautynės“ – jau seniai vietos gyventojai buitine kalba buvo apibūdinę krašto politiką – buvimą už civilizuoto elgesio ribų.

Vienai politinei jėgai atitenka viskas, antrai – jokio pasigailėjimo. Ir viena, ir antra nuolatinėje kaktomušoje – žūtbūtiniame mūšyje dėl valdžios. Būti valdžioje – skirstyti gėrybes tik saviškiams, išmetant likusius už ribų, nesuteikiant jokių galimybių realizuoti save bendrabūvio statyboje.

Ir kaipgi tūkstantmečių nekintama bet kokios bendruomenės tiesa – bendrasis gėris? Ar bent pažįstama ši sąvoka vietos politikams?

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/