Vakaras – įvertinti ir padėkoti

V. Leščinskienės nuotr.
Prie stalo kalėdaitį laužti kvietė BTVMC vadovybė.
Trečiadienio vakarą, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (BTVMC) Vabalninko skyriuje vyko padėkos vakaras, skirtas profesinės mokyklos bendrabučio bendruomenei. Kasmetiniame renginyje tradiciškai padėkota darbščiosioms bendrabučio darbuotojoms, virėjoms ir visiems bendrabutyje gyvenantiems mokiniams.

Dovanos ir nominacijos

Kiekvienas mokinys apdovanotas asmeniškai jam skirtomis nominacijomis – už darbštumą, už tvarkingai prižiūrimą kambarį, už kambarį be alkoholio ir tabako ar net už gražiausią šypseną... Bendrabučio darbuotojoms – Sigutei Sakalauskienei, Anicetai Grikinienei, Daliai Mikėnienei, Reginai Čirvydienei, taip pat ir ten dirbančioms virėjoms įteiktos padėkos už ilgametį, atsakingą ir profesionalų darbą.

Renginio dalyvius aplankė ir iš tolimosios Laplandijos atidundėjęs Kalėdų senelis, apdovanojęs visus saldžiomis dovanomis. Mainais už tai teko pasitelkti kūrybą ir senelį nustebinti – eilėraščiu, anekdotu, ar tiesiog šmaikščiu atsakymu į žodžio kišenėje neieškančio senelio klausimą.

Kartu prie vieno stalo laužė kalėdaitį

Mokiniai taip pat neliko „skolingi“ – pristatė literatūrinę – meninę programą apie Kristaus gimimą, jo laukimą – su giesmėmis, pavaidinimais, padeklamavimais. Jaunimą ruošė mokytojos Sigutė Sakalauskienė, Valentina Jarutienė ir Reda Grinkienė, kuri taip pat moko tą vakarą grojusius jaunuosius Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos akordeonistus. Renginio įgarsinimu, apšvietimu rūpinosi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentės biržietės Austė Simanavičiūtė ir Enrika Gokaitė. Po oficialiosios dalies susirinkusieji buvo pakviesti prie gausaus šventinio stalo. Dalintis kalėdaičiu kvietė BTVMC direktorius Dainius Korsakas, uždegęs ketvirtąją (angelų) Advento vainiko žvakę, simbolizuojančią meilę.

Linkėjo... pagarbos

Pasak BTVMC Vabalninko skyriaus vedėjos Vilijos Daukienės, šis renginys kasmet organizuojamas dėl to, kad bendrabutyje gyvena didžioji dalis mokinių, augančių sunkumus patiriančiose šeimose arba vaikų namuose, pas globėjus. Pasak V. Daukienės, profesinė mokykla nori vaikams parodyti gražų, šiltą, jaukų pavyzdį, kaip gali būti švenčiamos šeimos šventės.

„Artėjantis šventinis laikotarpis – ypatingas, nes ant vilties altoriaus mes padedame pačius gražiausius jausmus, norus ateinantiems metams. Šiandien aš noriu kalbėti ne tik apie šį vakarą, bet ir apie vakarą su artimiausiais, su šeima. Šeima kiekvieno mūsų gyvenime užima svarbiausią vietą. Nuo čia prasidėjo mūsų gyvenimo kelias, tai – mūsų lopšys. Tačiau šeima nėra tik džiaugsmas ir laimė. Tai – ilgas ir sunkus darbas. Mielieji mano mokiniai, aš žinau, kad ne prie visų jūsų šventinio stalo sėdės žmonės, dovanoję jums gyvenimus, tačiau bus kiti – įtėviai, globėjai, kurie priglaudė jus, apkabino, priėmė į savo gyvenimą. Žinau, kad ne viskas kartais sekasi gerai. Norėjau palinkėti – gerbkite tuos žmones. Būtent jie užtikrino jums saugų ir sotų gyvenimą. Žinokite, mielieji, kad tikri tėvai taip pat bara, taip pat ne viską leidžia. Visiems, čia susirinkusiems, norėčiau palinkėti gražių švenčių“,- linkėjo V. Daukienė.