Suteiktos paramos miškininkams

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Biržų miškininkai tikisi sulaukti virš 9 tūkst. eurų paramos.

Praeitų metų gruodį miškininkai turėjo progą teikti paraiškas dėl paramos skirtos miškininkystės technologijoms. Nuspręsta paramą skirti visiems, kurie tenkins tinkamumo skirti paramą reikalavimus, nes visų pareiškėjų bendrai prašoma paramos suma neviršija skirtosios.

NMA sulaukė 27 paraiškų, kuriose prašoma suma siekia 2 434 659 eurus. Šiai priemonei įgyvendinti buvo numatyta skirti kiek daugiau nei dvigubai daugiau lėšų.

Biržų rajono miškininkai noro dalyvauti šioje programoje nepareiškė. Valstybinės miškų urėdijos Biržų regioninio padalinio vadovas Alvidas Kurklietis pasakojo, kad miškų urėdija šioje programoje dalyvauti negalėjo, nes neatitiko potencialiam pareiškėjui keliamų kriterijų.

Pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ Biržų r. miškininkai pateikė 6 paraiškas, bendra biržiečių paraiškose prašoma suma siekia 9 226 Eur.

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Biržų miškininkai tikisi sulaukti virš 9 tūkst. eurų paramos.