Skrebiškių koplyčioje – iškilminga saksofono melodija

S. Bieliauskienės nuotr.
Koplyčioje didingai skambant saksofono melodijai, vyravo susikaupimas ir rimtis.
Skrebiškių koplyčioje dar kvepia dažais ir laku – ji neseniai suremontuota kultūros darbuotojos Marytės Undzėnienės suburtų žmonių dėka. Spalio 30 dieną čia, naujam gyvenimui prikeltoje koplyčioje, Papilio parapijos klebonas Vidmantas Kareckas aukojo Šv. Mišias ir džiaugėsi sakydamas, kad tai – pati gražiausia koplyčia parapijoje.

Padėka už pasiaukojimą ir geranoriškumą

Spalio 30 dieną į Skrebiškių kaimo pusę suko vienas po kito lengvieji automobiliai. 12 val. Skrebiškių koplyčioje įvyko iškilmingos Padėkos Šv. Mišios už atnaujintą koplyčią. Kunigai J. Morkvėnas ir V. Kareckas dėkojo žmonėms už tokią didelę auką ir pakvietė visus bendruomeninei maldai. Mišių metu saksofono garsai dar niekada taip didingai nesklandė šios koplyčios skliautais, tai buvo tarsi ženklas, kad čia gyvena krikščionys ir turi didžiulį poreikį atsigręžti į Dievą. Papilio parapijos klebonas V. Kareckas padėkojo tikintiesiems už pasiaukojimą ir geranoriškumą, atnaujinant Skrebiškių koplyčią ir įteikė padėkos raštus daugiausia talkinusiems. „Didžiausios padėkos nusipelnė Marytė Undzėnienė, kuri sugebėjo žmones suburti šiam kilniam darbui ir, negailėdama nei jėgų, nei laiko jau dvejus metus triūsia pati koplyčioje“,- kalbėjo klebonas. Kaimo žmonės, bendruomenės atstovai, atsidėkodami darbų organizatorei, dovanojo gražius žodžius, gėles ir suvenyrus.

Nuveiktus darbus prisiminė Marytė

Nelengvų darbų pradžią prisiminusi M. Undzėnienė sakė, kad 2019 metų rugpjūčio 4 dieną atplėšus koplyčios rūsio duris, atsivėrė šiurpus vaizdas, tarp įvairių šiukšlių mėtėsi žmonių kaulai. Į pirmąją talką susirinko nedaug žmonių ir tai buvo suprantama, nes ne kiekvienas galėjo dirbti tokioje aplinkoje. „Esu dėkinga Klaudijui Ulevičiui, Rimai Augustavičienei, Aldonai Binkienei, Rasutei Baronienei, Linutei Raupytei, Ugnei Mitraitei, Savutei Mikalauskienei. Šių žmonių pasiaukojamo darbo dėka rūsys buvo sutvarkytas ir 2019 metų spalio 12 dieną įvyko grafų Koscialkovskių palaikų perlaidojimo ceremonija“,- puikiai prisimena Marytė

Tada Šv. Mišias aukojo Papilio parapijos klebonas V. Kareckas. Netrukus kriptą su grafų palaikais užmūrijo Raimondas Vedluga. Atminimo lentą pagamino akmens meistras Valdas Mickevičius. 2020 metais imtasi koplyčios sienų ir lubų remonto. Jas rekonstravo ir nudažė Raimondas Vedluga su savo žentu Mindaugu Rakausku. Grindis keitė ir daugybę kitų darbų atliko Skrebiškių kaimo medžio meistras Rimantas Bedalis. 2021 metų pavasarį elektros instaliaciją išvedžiojo savo medžiagomis ir pakabino sietyną vietinis elektrikas Egidijus Kežys.

Už gerą – geru

Tvarkant koplyčios palėpę, surastos ir nukeltos originalios žvakidės. Tik kaimo auksarankio meistro Rimanto Bedalio dėka naujam gyvenimui prikeltas koplyčios altorius ir atrestauruotos senosios žvakidės. Prie dažymo darbų daug prisidėjo kaimo moterys: Savutė Mikalauskienė ir Danutė Driškevičienė“. Už pagalbą atliekant remonto darbus Marytė ačiū tarė ir Jurgitai Ulevičienei, Almai Bedalienei, Agnei Januševičienei, Regimantui Kairiui, Rapolui Parčiauskui, Vytautui Butėnui ir savo sūnui Laimiui Undzėnui, bei visiems kitiems, prisidėjusiems savo darbu. Už padrąsinimą ir moralinį palaikymą Marytė buvo dėkinga Papilio parapijos klebonui V. Kareckui, Biržų krašto „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotojai E. Lansbergienei ir visiems, palaikiusiems koplyčios atnaujinimo mintį. Nuoširdžią padėką ji reiškė taip pat „Biržiečių žodžio“ ir „Šiaurės rytų“ redakcijoms už paviešintą informaciją apie koplyčios atnaujinimą.

Geru žodžiu paminėti skrebiškiečiai ir aplinkinių kaimų gyventojai, papiliečiai, kraštiečiai iš Biržų ,Panevėžio, Vilniaus, visi, aukoję pinigus koplyčios remontui. Mišių dalyviai džiaugėsi gražiu altoriumi, kurio puošimu rūpinosi biržietė Banga Joneliūkštienė, pasiuvusi ir išsiuvinėjusi užtiesalą.

Remontuojant koplyčią, stengtasi atkurti autentiškas spalvas, kurios kadaise buvo tiesiog užpurkštos baltomis kalkėmis. Dabar lubos suspindo dangaus mėlyne, o klebonijos sienose pasirodė mediena. Darbų iniciatorė Marytė su bendraminčių komanda kitą vasarą planuoja dažyti koplyčią, išorėje esančias milžiniškas kolonas ir kitas apdailos detales bei langus. Belieka palinkėti sėkmės visuose darbuose ir sumanymuose.

Biržų kultūra Biržuose, Lietuvoje ir pasaulyje.

logo