Seimo narys stengiasi ir viliasi: Likėnų problemos pasistūmės

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tyrime dėl galimo sukčiavimo šią savaitę atliko kratas Biržų mieste ir rajone, dokumentų poėmiai atlikti su buvusiu Seimo nariu, „valstiečiu“ Viktoriu Rinkevičiumi susijusioje įmonėje
„Biržiečių žodis“ metų pradžioje rašė, kad Likėnų reabilitacijos ligoninėje nebeteikiamos gydomojo purvo procedūros. Šia tema kalbintas Seimo narys Viktoras Rinkevičius „Biržiečių žodžiui“ tvirtino: jis šį klausimą sprendžia, rengia Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir kai tik turės žinių, būtinai informuos. Iš Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus – džiugios naujienos.

Įstatymo projekto iniciatorius ir rengėjas Seimo narys Viktoras Rinkevičius kovo 12 dieną Seimo posėdyje pristatė savo projekto pataisas. Minėtą įstatymo pataisą Seimo narys teikė kartu su Seimo nariu Antanu Matulu.

Seimo narys Viktoras Rinkevičius džiaugiasi: Seimo nariai pritarė jo parengtam Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.

Likėnų reabilitacinė ligoninė ir šalia esantys gydomųjų durpių telkiniai randasi Biržų regioninio parko teritorijoje. Pagal šio Įstatymo 84 straipsnio 2 dalį valstybinių parkų teritorijose draudžiama įrengti gydomųjų durpių karjerus, nors tokį leidimą ankščiau yra gavusi viena įmonė, kuri išgauna ir toliau išgaus gydomąsias durpes, taip tapdama vienintele tai galinčia daryti įmone saugomoje teritorijoje ir taip suformuodama monopoliją šioje veikloje. Biržų rajone esančiuose Likėnuose gydomosios durpės pagal žinomus informacijos šaltinius išgaunamos ir naudojamos gydymui jau 200 metų. 1936 m. dėl to čia buvo pastatyta sanatorija, kuri veikia ir šiandien, kaip Likėnų reabilitacinė ligoninė. Kadangi ligoninė yra biudžetinė įstaiga, ji turi vykdyti viešuosius pirkimus, taip pat ir gydomųjų durpių įsigijimui. Vienintelė turinti teisę išgauti gydomąsias durpes įmonė nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir Likėnų reabilitacinė ligoninė po 200 metų čia vykdyto gydomo gydomosiomis durpėmis ir po 84 m. nuo sanatorijos pastatymo liko be gydomųjų durpių ir negali teikti šios paslaugos toliau. Ligoninei yra skirtas 1,37 ha sklypas išgauti gydomąsias durpes pačiai savo reikmėms ir taip apsirūpinti jomis ir tęsti gydymą, tačiau šio Įstatymo nuostata tai draudžia.

Įstatymo projektu siūloma sudaryti galimybę ir leisti saugomose teritorijose įsirengti gydomųjų durpių karjerus, juos eksploatuoti ir iškasenas naudoti gydymo tikslais.

Priėmus projektą, Pasak Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus, bus sudarytos palankesnės galimybės gydymo įstaigoms, tarp kurių ir Likėnų reabilitacijos ligoninė, apsirūpinti gydomosiomis durpėmis, bus panaikinta monopolija gydomųjų durpių išgavime ir surinkta papildomai lėšų į Valstybės biudžetą.