Kilo klausimų, kaip užsakyti Šv. Mišias, kaip melstis, kaip aukoti...

Bernardinai.lt nuotr.
Visus namuose įkalinęs karantinas sukelia įvairiausių nesusipratimų, iškelia įvairiausių klausimų. Į redakciją kreipėsi moteris, kuri teiravosi, „kaip reikėtų užsakyti Šv. Mišias už mirusįjį karantino metu jo laidojimo dieną per Marijos radiją. Kaip užsakyti, kad būtų įvardijamas mirusiojo vardas tą dieną laikomų mišių intencijose?“ Taip pat biržietę domino, kaip ji galėtų perduoti auką, jei nesinaudoja internetu.

Tikinčioji pasakojo, jog užsakius Mišias Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, klebonas jas aukojo už uždarų durų ir patarė išklausyti Mišias per Marijos radiją, bet, pasak moters, tą vakarą buvo meldžiamasi už gydytojus, o mirusieji net nepaminėti.

„Artimieji iš įvairių Lietuvos kampelių klausėme Šv. Mišias, bet jose buvo meldžiamasi už gydytojus (nieko baisaus, pasimeldėme už gydytojus, mintyse paminėjom mirusiąją), bet kai kurie nusivylė dėl mirusiosios vardo nepaminėjimo. Klausant Mišias kitais vakarais, buvo skelbiami mirusiųjų, už kuriuos laikomos Mišios, vardai. Šiuo metu, kai negalima artimojo palydėti ir su juo tinkamai atsisveikinti, artimieji jaučiame didelį stresą. Visi, kas mirusįjį mylėjome ir branginome, nors per atstumą jaustume vienybę, nors ir klausydamiesi radijo Mišių,“ – rašė moteris. Ji teigė nepykstanti, bet tik norinti žinoti, suprasti, kaip reikėtų elgtis panašiu atveju ateityje.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Algis Neverauskas „Biržiečių žodžiui“ sakė, jog visiems sunku persiorientuoti, kaip elgtis tokiose situacijose karantino metu. Žmonės, pasak dvasininko, nori ir girdėti, ir matyti, kaip vyksta Šv. Mišios, kaip minimas artimas žmogus. „Šventųjų bendravimas, Šv. Mišių auka vyksta ir už uždarų durų“, – aiškino A. Neverauskas. Pasak jo, tai, kad žmonės negirdi kalbančio kunigo balso, Mišių aukos nepadaro mažesne. Todėl nusiminti nereikėtų. Tokios dabar sąlygos, kai tikintieji turi persikelti į dvasinį lygmenį. Jungtis maldoje reikia savo mintimis, savo širdimi. Pasak kun. Algio Neverausko, Dievas dabar yra kaip niekada arti mūsų visų.

Kviečiant klausytis Mišių per Marijos radiją, kviečiama visus vienytis mintimis. Marijos radijas Šv. Mišias transliuoja iš įvairių Lietuvos bažnyčių. Iš kurios transliuoja, jei būna užprašyta intencija, tą ir mini. Jei būtų transliuojama iš Biržų, būtų minimi čia minimų žmonių vardai.

Klebonas sakė, jog tikintieji, pageidaujantys, kad per radiją už konkretų žmogų būtų kalbamas rožinis, turėtų paskambinti į Marijos radiją ir to paprašyti.

Klebonas A. Neverauskas atkreipė dėmesį į tai, kad Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra atidaryta kiekvieną dieną nuo 9.00 iki 18.00 valandos. Žmonės pavieniui gali užeiti, pasimelsti ir, jei nori, palikti auką aukų dėžutėje. Laidotuvių metu auką gali atiduoti kunigui. Biržų bažnyčioje yra aukų dėžutė, skirta ir Marijos radijui.

Šv. Mišios Biržų katalikų bažnyčioje vyksta kasdien 8.00 val. ir 18.00 val., tuomet meldžiamasi už parapiją, už visą Biržų miestą. Tuo metu bažnyčia būna uždaryta. Tikintieji kviečiami mintimis jungtis maldoje iš savo namų.