Apie merų rinkimus, karantiną ir naujos futbolo lygos žlugimą

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Iš pirmo žvilgsnio, karantinas – baisi nykybė. Nejauki tuštuma, nykuma. Iš antro žvilgsnio, turime naujų potyrių ir atradimų. Kelis kartus per dieną per radiją ir televiziją išklausome tų pačių ar šviežesnių naujienų. Internetas sklidinas vaizdų ir žinių. Visokių. Kas ką nori, tą parašo. Kaip liaudis sako: pagal snapą ir giesmė. Galime tikėti, galime netikėti. Turime galimybę pasirinkti. Vieniems svarbūs vieni reikalai, kitiems įdomesni kitokie dalykai. Mums visada svarbu, kad naujiena būtų bent kiek šviežia, netikėta. Visi tai žino, ir stengiasi mus sudominti. Kartais pavyksta. Kartais ir naujausios naujienos pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina.

Pasižiūrime, kas neišėjo.

Merų rinkimai

Štai Konstitucinis Teismas ėmė ir paskelbė, kad tiesioginių merų rinkimų tvarka prieštarauja Konstitucijai. Kitaip sakant, tai, kad dvi kadencijas tiesiogiai rinkome merus, nusižengėme Konstitucijai. Ir ką?! Dabar mūsų išrinktus merus jau reikia pro duris varyti? Dar ne. Konstitucinis Teismas maloningai paskelbė, kad 2019 metų ir paskesniuose rinkimuose išrinkti merai galės ir toliau eiti savo pareigas. Tačiau 2023 metais tiesioginiai savivaldybių merų rinkimai bus galimi tik tada, jeigu iki tol bus padarytos Konstitucijos pataisos. Kuriomis bus įteisinti tiesioginiai merų rinkimai. Tokias pataisas Konstitucijoje padaryti – ne juokas. Reikia, kad už tokią pataisą balsuotų ne mažiau kaip 93 Seimo nariai. Ir taip būtų balsuojama ne vieną, o du kartus. Su trijų mėnesių pertrauka po pirmo balsavimo. Mūsų Seimas margas, tad dėl tokių balsavimų turėsime daug vargo.

Kaip atsitiko, kad pažeidinėjome Konstituciją? Juk tiesioginiai merų rinkimai vyko jau du kartus. Lyg ir niekam neužkliuvo. Tačiau praėjusios kadencijos 46 Seimo nariai suabejojo merų rinkimų teisėtumu ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą. Ir turime tai, ką turime. Tarp tų Seimo narių, kurie kreipėsi į Konstitucinį Teismą buvo ir tokių, kurie patys savo balsais tuos merų rinkimus buvo įteisinę. Apsigalvojo? Suprato suklydę? O gal pamatė, kad žmonės merais renka ne tuos? Visaip gali būti. Aišku, kad tiek Seimas, tiek Lietuvos rinkėjai Konstitucijos nuostatas menkai išmano. Nors kasmet rengiamas Konstitucijos egzaminas. Nors Seimo nariai ir kiti valdžios žmonės prisiekia ranką padėję ant Konstitucijos. Nusižengiame svarbiausiam valstybės įstatymui!

Visa laimė, kad turime Konstitucijos žinovus – devynis Konstitucinio Teismo teisėjus. Kaip jie nuspręs, taip ir turės būti.

Gerai, kad yra kas teisės reikalus išmano, kai vos ne visa Lietuva tuose reikaluose nenusimano?

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/