Dvasininko mintys

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kun. Normundas Figurinas.
Gyvenimas susideda iš smulkmenų. Labai retai turime galimybę nuveikti daug iš karto. Tikrasis didingumas susideda iš to, kad esame didingi smulkmenose. Č. Simonsas.

Mieli Biržų krašto žmonės, sveikiname visus su Naujaisiais metais. Tikiu, kad kiekienas galime pasakyti: štai kaip greitai prabėgo dar vieni metai. Kiekvienas žmogus yra autentiškas, nepakartojamas ir mylimas Dievo vaikas, keliaujantis per gyvenimą. Šie metai mums visiems buvo kupini bendrų naujų patirčių, išgyvenimų. Pamatėme, kaip mums reikalinga vieni kitų pagalba, dėmesys, laikas. Pamatėme, kad esame labai susiję vieni su kitais ir kad egoistiškas bei savanaudis žvilgsnis niekur negali vesti.
Taipogi kiekvienas asmeniškai išgyvenome įvairias patirtis. Tikrai kažkam iš jūsų per praėjusius metus teko išgyventi džiaugsmingą kūdikio atėjimą į pasaulį ir tapti tėveliais, tuo tarpu kažkas nejučia tapote seneliais, o gal jau ir proseneliais. Kažkas per šiuos prabėgusius metus sukūrė naują šeimą priimdami santuokos sakramentą Bažnyčioje. Kai kurie šiemet baigė mokyklą ir ėmė studijuoti kitame mieste, o kai kurie pradėjo darbus užbaigę mokslus. Deja, kažkam iš jūsų šie metai tapo paženklini liūdesio palydint artimą žmogų į amžinybę, išgyvenant ir patiriant sunkios ligos diagnozę. Kažkam teko atsisveikinti su pareigomis darbe mažinant etatus arba išeinant į užtarnautą poilsį.
Tikiu, kad girdėdami šiuos sakinius atpažįstate save, galite ištarti, taip tai patyriau aš. Ir visgi, koks svarbus yra tas mūsų vidinis nusiteikimas ir laikysena. Mūsų vidinė nuotaika. Kaip gera sutikti žmones su šviesia vidine nuotaika, kurie sako: visko buvo, bet ačiū Dievui už visas patirtis. Tikintis žmogus yra kviečiamas gyvenimą ir jo dovanojams patirtis ne keiksnoti ar piktintis, bet vertinti, priimti. Patirkime daugiau savyje šviesos ir vilties, mokėkime dėkoti ir vertinti. Mums kartais nesuprantamos ir netgi nemaloios patirtys suteikia galimybę, galimybę kažką suprasti ir keisti. Juk ištikus sunkesnei ligai kiekvienas susimąstome, kas bus šalia manęs, kas bus su manimi? Jei pasijaučiame vieniši, taipogi galime paklausti ar aš randu laiko kitą išklausyti, aplankyti ar bent paskambinti?
Kiekvienas esame labai laikinas ir trapus šiame pasaulyje, nesvarbu koks socialinis statusas, darbo stažas, kokiame name gyvenu; tai bus labai greitai pamiršta. Svarbiausia, koks esu žmogus. Kiekvienas esame girdėjęs pasakymą: jis buvo mylintis, atsakingas, sąžiningas. Tai išlieka amžiais.
Esame kviečiami priimti savo gyvenime pagarba, meile, morale, tyra sąžine pagrįstus sprendimus. Tegul jos nepalaužia šio laikmečio iššūkiai ir pagundos gyventi bet kaip.
Mieli Biržų krašto žmonės būkite pasveikinti su Naujais 2021 metais. Tegul jie būna pilni Dievo malonių, M. Marijos globos ir tarpusavio sutarimo bei pagarbos Jums ir Jūsų šeimose, darbuose, moksluose.