Dvasininko mintys

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. kun. Normundas Figurinas
Ateik, tautų troškime, ir padėk
Viens kitą saugot, gerbti ir mylėt
Išgydyk susiskaldymų skausmus
Ramybės kunigaikšti, vienyk mus.

(Iš giesmės ,,Veni, veni, Emmanuel”)

Pradedame advento kelionę, tai keturias savaites trunkantis laikotarpis iki Kalėdų švenčių. Prieš kiekvieną didesnę šventę ar įvykį visuomet reikalingas tam tikras pasiruošimas. Juk ir kasdienybėje planuodami vestuvių, krikšto šventę artimieji gerokai anksčiau pradeda rūpintis, kad būtų sukviesti svečiai, užsakytas maistas, suderinti laikai ir dar gausybė įvairių smulkmenų. Laukdami namuose senai matytų giminaičių visuomet stengiamės kuo gražiau susitvarkyti ir tinkamai pasiruošti jų priėmimui, tik tinkamai pasirengus galime džiugiai išgyventi tiek laukimą, tiek pačią šventę. Tik tinkamai pasirengus, bet kuriai šventei jaukiai jausimės patys ir šalia esantys svečiai.
Būsimos Kalėdų šventės mums dovanoja pasirengimo laiką – adventą. Tai keturių savaičių laikotarpis trunkantis iki Kristaus gimimo. Galėtume pamanyti: kaip gerai, per keturias savaites tikrai rasime laiko ir kambarių sutvarkymui, ir eglutės papuošimui, dovanų pirkimui, maisto pasiruošimui. Tačiau neapsigaukime, tai tik buitiniai rūpesčiai, esame kviečiami į prasmingesnį vidinį pasiruošimą. Esame kviečiami į stabtelėjimą ir atsigręžimą atgalios, pažvelkime kokie buvo man šie 2020 metai, pasidžiaukime pasiekimais, nuveiktais darbais. Tačiau, svarbiausia, pažvelkime į tai, ko dar trūksta, kad būčiau geresniu žmogumi, geresniu šeimos tėvu, geresne mama, ko dar trūksta, kad būčiau geresnis sūnus ar dukra savo tėvams. Galiausiai, ką turėčiau pakeisti savo kasdienybėje, kad dažniau ateičiau pas Viešpatį į Bažnyčios bendruomenę, kad nevengčiau išsakyti savo netobulumą susitaikymo sakramente. Adventas puikus metas dar geriau pažinti Tą, kurio visi laukiame. Pasiruošimo Jėzaus atėjimui laikotarpis tebūna kupinas ramybės, gerų darbų, kilnių tikslų. Užsibrėžkime vieną tikslą, siekį, kuriame norėtume tobulėti, augti ir jo siekime.
Šis advento laikotarpis bus kitoks. Kai pasaulį apėmusi nežinomybė, nerimas, žvelkime į Mariją, Jėzaus motiną. Ji šiuo metu nešioja kūdikėlį Jėzų savyje, Ji apimta laukimo džiaugsmo, bet tuo pačiu ir baimės bei nerimo dėl ateities. Marija ne visada suprato, kas vyksta jos gyvenime, bet buvo kupina tikėjimo ir vilties. Ji savo iškalbinga tyla drąsina mus, kad viskas tikinčiam žmogui išeina į gerą. Pasitikėkime ir mes Tuo, kuris ateina į pasaulį dėl mūsų, lieka su mumis ir mumyse per amžius.