I-asis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika @“

N. Lapėnas konkurse.

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui natūraliai kilo poreikis jaunųjų muzikantų nutrūkusį koncertinį bei konkursinį gyvenimą perkelti į kitą erdvę. Kauno 1-oji muzikos mokykla ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija suorganizavo pirmąjį nuotolinį konkursą Lietuvoje. Nors užsienio šalyse tokio formato – sinchroninių ar asinchroninių video pasirodymų renginiai nėra retas ar išimtinis dalykas, Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja. Konkurse dalyvavo 606 jaunieji atlikėjai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė Rūta Rikterė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorė, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatė, džiaugėsi turėjusi galimybę būti šio inovatyvaus konkurso vertinimo komisijos pirmininke bei išgirsti daug puikių, gabių, muzikuojančių mokinių įrašų. Konkurso vertinimo komisijoje dirbo ir Augustinas Rakauskas (akordeonas) – Lietuvos muzikas, akordeonistas, koncertuojantis atlikėjas, daugelio tarptautinių konkursų prizinių vietų laimėtojas. Džiaugiuosi mokiniu akordeonininku N. Lapėnu kuris dalyvavo šiame konkurse ir buvo įvertintas II vieta ( 20,5 balai). Gaila jog dėl paskelbto karantino Biržuose neįvyko III tarptautinis Algirdo Ločerio jaunųjų akordeonistų konkursas ir norisi palinkėti Nerūnui bei visiems mokiniams ruoštis ir laukti naujų konkursų, festivalių bei susitikimų su draugais.