Muzikaliai stovyklavo

Muz. mokyklos nuotr.
Moksleiviai keturias dienas praleido V. Jakubėno muzikos mokyklos surengtoje stovykloje.
Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla surengė keturių dienų stovyklą vaikams, kurią organizavo mokytojos Romualda Butkevičienė ir Eglė Jažauskienė, choralo mokė mokytoja Viktorija Silenkovaitė.

Moksleiviai dalyvavo pažintinėse išvykose, įdomiuose susitikimuose, edukacinėse pamokėlėse. Stovyklautojai lankėsi Rokiškio rajone ir čia mokėsi keramikos, važiavo į žirgyną. Kitą dieną pabuvojo Pabiržėje ir Likėnuose, sužinojo apie ten gyvenusius kompozitorius brolius Budriūnus. Stovyklautojai repetavo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje, pramogavo miestelio parke, aplankė bažnyčios vargonininką, sugiedojo keletą giesmių. Paskutinę dieną stovyklautojai lankėsi Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, dalyvavo šv. Mišių aukoje už Biržus ir biržiečius.