Muzikos mokyklos padalinys Vabalninke – realybė ir poreikis

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Savivaldybės tarybos narė, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos pavaduotoja ugdymui Dalia Baltrušaitienė sako, kad gimnazijoje mokosi nemažai menams gabių vaikų, tačiau dauguma jų neturi galimybės važinėti į muzikos mokyklą Biržuose.
Savivaldybės tarybos narė, pedagogė, vabalninkietė Dalia Baltrušaitienė, Socialinio vystymo komiteto posėdžio metu, svarstant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos metinių ataskaitų rinkinį, iškėlė klausimą – ar būtų įmanoma Vabalninke įsteigti muzikos mokyklos padalinį?

Ne visi vaikai turi galimybę

„Biržiečių žodžio“ pakalbinta D. Baltrušaitienė sakė, kad klausimas dėl muzikos mokyklos filialo Vabalninke svarstytas prieš dešimt metų, tačiau aktualus ir dabar. Vabalninkas, anot jos, savitas kultūros židinys, tačiau nuo Biržų miesto pakankamai nutolęs. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje tikrai yra menams gabių vaikų, kurie norėtų lankyti muzikos mokyklą, tačiau nėra palankaus autobusų grafiko. Ne visi tėvai gali nuvežti po pamokų savo vaikus į muzikos mokyklą ar parvežti iš jos. Arba neturi transporto, o jeigu ir turi, tai tuo metu dirba.

Šiuo metu muzikos mokyklą Biržuose lanko vos pora vabalninkiečių. D. Baltrušaitienė įsitikinusi, kad mokykloje tikrai yra daugiau vaikų, norinčių lankyti muzikos mokyklą, tačiau neturinčių galimybės.

„Mano pačios vaikai lankė muzikos mokyklą Biržuose. Visaip būdavo – ir vežiojome, ir patys kelyje vaikai „tranzuodavo“, ir mokyklos pavaduotoja Ramutė Petronytė yra priėmusi juos nakvoti. Manau, kad šį klausimą verta svarstyti ir pasidomėti, koks būtų poreikis. Manau, kad jis yra, nes Vabalninko gimnazijoje tikrai yra talentingų vaikų, reikia sudaryti jiems galimybę lankyti muzikos mokyklą, o gimnazija savo ruožtu rastų patalpų“,- kalbėjo Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos pavaduotoja ugdymui D. Baltrušaitienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com