F. Grunskio nuotr.
Fotomenininkas Saulius Saladūnas (centre) guodėsi, kad šalies pakraščių fotomenininkai mažiau vertinami nei kolegos iš didmiesčių.
Biržų krašto muziejuje "Sėla" atidaryta Šiaurės Lietuvos fotomenininkų asociacijos paroda „Laisvai“.

Joje žiūrovams savo fotografijas rodo Algimantas Aleksandravičius, Stanislovas Bagdonavičius, Alis Balbierius, Audrius Balčėtis, Marija Šileikaitė-Čičirkienė, Ramūnas Danisevičius, Evaldas Ivanauskas, Liucija Karalienė, Virginijus Kinčinaitis, Žilvinas Kropas, Stasys Povilaitis, Andrius Repšys, Normantė Ribokaitė, Saulius Saladūnas, Jonas Staselis, Alvydas Stauskas, Alvydas Šalkauskas, Remigijus Venckus, Vilija Visockaitė.

„Sėlos“ muziejaus darbuotoja Lina Kuncytė pristatė viešnią – fotografę, Šiaurės Lietuvos fotomenininkų asociacijos pirmininkę Liuciją Karalienę. Ji pasakojo, jog naujai sukurta asociacija vienija 27 fotomenininkus, iš kurių net 19 biržiečiai pristatė savo darbus.

Panevėžietė fotografė Marija Šileikatė-Čičirkienė pasidžiaugė biržiečių svetingumu ir nuostabia pilimi, kurioje labai gražiai „suskamba“ fotografų darbai.

Biržietis fotomenininkas Alis Balbierius, parodai pristatęs dvi nuotraukas, atkreipė dėmesį, kad susikūrė asociacija, nes fotografų judėjimas buvo kiek apmiręs, o dabar pradėjo judėti. Jis pastebėjo, kad biržiečiai fotografai, nors turi socialiniame tinkle „facebook“ savo svetainę „Fotobiržiečiai“, bet dar neįsteigę savo klubo. A. Balbieriaus manymu, ateityje reikėtų organizuoti temines parodas.

Fotomenininkas Saulius Saldūnas pastebėjo, kad į Lietuvos Šiaurės asociaciją susibūrę Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai yra skriaudžiami centrinės valdžios: „Vyksta sostinėje renginiai, projektai, tad visi pinigai ten eina, o Lietuvos pakraščiai yra skriaudžiami, – guodėsi Saulius Saldūnas. – Įsteigėme skyrių, bet mūsų dar nepripažįsta. Nustatė dvejų metų pereinamąjį laikotarpį. Turime veikti, rengti renginius. Tik taip nugalėsime, sulauksime pripažinimo“.

Parodoje lankėsi ir Seimo narys Valdemaras Valkiūnas. Jam patiko fotografijos, nes jose skirtingi menininkai pateikia savitas mintis. Seimo narys pažadėjo parodoje išsakytus lūkesčius perduoti Seimo nariui Robertui Šarknickui, kuruojančiam kultūrą, kad Šiaurės Lietuvos fotografai nebūtų skriaudžiami. Seimo narys į parodą atėjo ne tuščiomis: fotografui Stanislovui Bogdanavičiui dovanojo Seimo atminimo ženklelį, o asociacijos pirmininkei – firminį Seimo tušinuką.

Paroda “Sėlos“ muziejuje veiks iki birželio 26 dienos.