Ar suteiktas vardas gali padėti siekiant Biržų mero kėdės?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Kažkas yra pastebėjęs, kad žmogui vardas yra daug svarbesnis nei pavardė. Keistas pastebėjimas, juk pavardė pasako iš kurios esi šeimos. Kitaip sakant, žinome, kur to žmogaus šaknys. O nuo giminės ir jos nuodėmių ar pasiekimų niekur nesidėsi. O vardą po tam tikrų svarstymų tėvai į metrikus įrašė. Krikštijo ar registravo tėvų, senelių, prosenelių garbei… Irgi siejo su gimine. Tačiau suteikė savo atžaloms vardus ir kokio nors serialo ar romano herojaus garbei. Ir taip bene visam gyvenimui žmogui vardas tapo kone asmeniniu likimu?

Tėvai nesikliovė mokslu?

Dažniausiai vaikams vardai buvo duodami be mokslinio pagrindimo. O buvo ir yra mokslas anomastika, kilęs iš graikiško žodžio anoma, kuris reiškia vardas. Šis mokslas tyrinėja ir aiškina, kokią lemtį gyvenimo kelyje lemia vienas ar kitas vardas. Tad ir turime tai, ką turime. Dabar dažniau būna, kad vyrai ir moterys dažniau pasikeičia pavardes, nei vardus. Vardai – tarsi likimo piršto žymė žmogaus dokumentuose ir gyvenime. Sunku su juo skirtis. Mat jau esi to vardo globojamas, vedamas gyvenimo keliu.

Radome vardų žinovą

Žinome, kad yra anomastika. Sužinojome, kad vienoje Biržų rajono pamiškės sodyboje gyvena savamokslis anomastikos specialistas Kristijonas. Tikras šio žinovo vardas ir gyvenamoji vieta „Biržiečio žodžiui“ žinoma. Tačiau vardų specialistas, tik likdamas anonimu, sutiko mūsų laikraščiui paaiškinti kai kurių vardų reikšmę.

Pono Kristijono klausėme: kaip vienas ar kitas vardas gali kandidatams padėti laimėti Biržų mero rinkimus? Žinovas patikino, kad nepriklauso jokiai politinei partijai. Atsakys į klausimus tik iš mokslo varpinės. Pasirodo, ponas Kristijonas net nežino, kas nori tapti Biržų meru. Tuo geriau – bus objektyviau. Pateikėme ponui Kristijonui mūsų kandidatų vardus.

Irutė

Pasak vardų žinovo, vardas Irutė yra kilęs iš senovės graikų žodžio Eirene, kuris reiškia taiką. Senovės graikų mitologijoje Eirenė buvo Taikos deivė. Irenos vardas buvo mėgiamas antikos laikais. Irenos vardą turėjo viena iš Bizantijos imperatorienių. Yra net kelios šventosios Irenos. Tačiau šventosios Irutės – nėra. Gal kada bus, nieko negali žinoti.

Lietuvoje Irutės vardas buvo mėgstamas praėjusio amžiaus 5-8 dešimtmečiuose. Buvo metų, kai šis vardas buvo suteiktas net keturiasdešimčiai mergaičių. Dabar kasmet Irutės vardas suteikiamas vos po kelis kartus.

- Kadangi Irutės vardas nebėra toks populiarus, tad tarp jaunų rinkėjų ši kandidatė turės nelabai daug bendravardžių. Tačiau didesnio rinkėjų palankumo galu sulaukti iš taiką mylinčių žmonių. Suprantama, jeigu per rinkimų vajų elgsis, kaip senovės graikų Taikos deivė. Nei pati drabstys purvais konkurentus, nei samdys kitus tai daryti.

Justas

Vardas Justas – kilęs iš lotynų kalbos žodžio Justus. Reiškia – teisingas. Yra net 8 Šventieji Justai. Vienas iš jų – Šv. Justinas yra filosofų globėjas, vaizduojamas su knyga ir kardu.

Justo vardas Lietuvoje buvo pradėtas teikti praėjusio amžiaus antrame dešimtmetyje. Labiausiai jis buvo mėgiamas praėjusio amžiaus 8-9 dešimtmečiuose. Didžiausiu savo populiarumo laikotarpiu šis vardas buvo suteiktas 196 kartus per metus. Šiuo metu šis vardas teikiamas šiek tiek rečiau, tačiau tebesilaiko populiariausiųjų Lietuvos vardų sąrašuose. 1999 metais Justo vardas puikavosi keturioliktoje populiariausiųjų vardų sąrašo vietoje. Pavyzdžiui 2014 metais Justo vardas buvo suteiktas 102 vaikams.

- Šiais laikais Justams gyvenimas nėra lengvas. Mat vardas įpareigoja visur ir visada būti teisingu. O gyvenimas, deja, toks, kad teisuoliai daugeliui atrodo, kaip baltos varnos, – palingavo galvą pašnekovas, apgailestaudamas dėl pasaulio, kuriame nėra daug teisybės.

Audrys

Audrio vardas kildinamas iš lietuvių kalbos žodžio – audra.

Šis vardas berniukams buvo pradėtas duoti praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje. Labiausiai jis buvo mėgiamas 6 -7 dešimtmečiuose. Populiariausiais metais Audrio vardas buvo suteiktas dešimčiai berniukų. Tad Audriai neturi daug bendravardžių. O tai gali pakišti koją rinkimuose.

- Pamenu, vienuose rinkimuose vienas politikas dalyvavo su šūkiu „Už Petrą!“ ir už jį balsavo daug Petrų, – bendravardžių reikšmę šių dienų politikoje apibūdino vardų žinovas.

Tarp šventųjų nėra nė vieno Audrio. Tačiau Audrius globoja Šventasis Andriejus, kuris dar saugo: žvejus, mergeles, vienišas moteris, netekėjusias moteris ir moteris, norinčias susilaukti vaikų.

- Šventasis Andriejus dar rūpinasi Ispanijos karinėmis pajėgas, tad turi daug darbo, tad praktiškai Audrio vardo turėtojai savo tikslų siekti turi vos ne vieni patys.

Simona

Simonos vardas kilęs iš hebrajų žodžių, reiškiančių – Dievas išgirdo. Todėl neatsitiktinai Simonos vardas siejamas su Simonu, kuris buvo vienas iš Dvylikos Jėzų Kristų lydėjusių apaštalų. Simonos vardas yra mėgiamas Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Ispaniška šio vardo forma Jimena siejama su 10 amžiuje Pirėnų pusiasalyje viešpatavusia Chimenesų dinastija. Viena iš žinomiausių moterų šiuo vardu buvo prancūzų filosofė, rašytoja Simona de Bovuar. Garsiausia šios rašytojos knyga yra „Antroji lytis“, parašyta 1949 metais. Joje tvirtinama: „Moteris taip pat Žmogus“.

- Keista, jog kažkada reikėjo tokius, akivaizdžius dalykus įrodinėti, – nuo vardų nagrinėjimo temos nukrypo ponas Kristijonas.

Lietuvoje Simonos vardas pradėtas teikti septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Daugiausia Simonų buvo 1987 metais, kai šis vardas buvo suteiktas net 615 mergaičių. Nuo 2003 metų šio vardo populiarumas stipriai sumenko. Tačiau šis vardas tebėra populiariausiųjų Lietuvos vardų šimtuko sąrašuose. Nuo 2010 metų Simonos vardas per metus vidutiniškai suteikiamas maždaug 70-100 mergaičių.

Tarp Šventųjų – Simonos nėra. Gal todėl tiek Simonos, tiek Simonai retai klauso aplinkinių nuomonės. Yra pakankamai užsispyrę, todėl dažniausiai patys, be jokių globėjų, siekia savo tikslų.

Dalius

Vardas Dalius – vedinys iš lietuvių kalbos žodžių – dalia, lemtis. Daliaus vardas Lietuvoje gana retas. Jis buvo pradėtas teikti ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Labiausiai šis vardas buvo mėgiamas septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Didžiausiu populiarumo metais – 1971 – jis buvo suteiktas 155 berniukams. Skaičiuojant nuo 2004 metų, Daliaus vardas per metus vidutiniškai suteikiamas mažiau nei 10 kartų.

Tarp šventųjų nėra Daliaus. Ir globėjų kaip ir nėra.

- Todėl nuolat tenka patiems būti tvirtiems. Tenka pirmiausia pagalvoti, o tik paskui veikti. Tačiau visko pasitaiko. Juk visiems visko būna. Tai koks žodis ne vietoje, tai koks planas nueina vėjais.

Nors ir stengiasi šio vardo turėtojai neskubėti. Gali būti, kad Daliai per daug stengiasi, todėl pavargsta, – svarstė ponas Kristijonas. – Todėl ne pro šalį kai kada pristabdyti arklius ir per daug nevargti. Tačiau sunku ką nors pasakyti, kai žmogus, netaupydamas laiko, nori eiti į priekį. Tokie žmonės sulaukia ir turi savų gerbėjų. Kiek jų yra ir kyla noras pasitikrinti rinkimuose. O rinkimuose – visi turi šansų.

Kęstutis

Šis vardas kilęs iš lietuvių kalbos žodžių – kęsti ir kantrybė. Kęstučio vardu buvo vadinamas Lietuvos didysis kunigaikštis, Gedimino sūnus. Kęstučio sūnūs buvo didieji kunigaikščiai Vytautas ir Žygimantas. Pirmoji Kęstučio vardo raidė K rodo šio vardo turėtojo ištvermingumą, stiprybę, gebėjimą saugoti paslaptis, įžvalgumą. Kęstučiams būdinga įžvalga, nuojauta, atvirumas. Siekiant sėkmės vadovaujasi šūkiu: viskas arba nieko!

Kęstučio vardas pradėtas teikti praėjusio amžiaus antrajame dešimtmetyje. 1962 metais Kęstučio vardas buvo suteiktas net 871 vaikui. Deja, nuo 1990 metų šio vardo populiarumas krenta, tačiau kasmet vidutiniškai šis vardas suteikiamas 20-25 berniukams. Tarp šventųjų – Šventojo Kęstučio nėra. Tačiau Kęstučiai turi globėją – Šventąjį Kristoforą. O šis: globoja lankininkus, automobilių vairuotojus, valtininkus, vaisių pardavėjus, knygrišius, sodininkus, vandentiekio darbuotojus...

- Tačiau į mero postą nori būti išrinkti du Kęstučiai. Tad vardas abiem vienodai padės? Abu vienodai gaus balsų? – klausėme vardų žinovo.

- Sėkmė labiau suksis į tą, kuris sulauks daugiau pravardžių, kurio vardas bus daugiau linksniuojamas, – atsakė ponas Kristijonas

Pabaigos žodžiai

Subtiliai įvertinęs kandidatų šansus laimėti Biržų mero rinkimus, ponas Kristijonas pateikė pasiūlymą:

- Būtų mano valia, aš visiems septyniems po rinkimų duočiau valdyti Biržų rajoną. Yra septynios seniūnijos. Kas gaus daugiausiai balsų, tegul tas taps Biržų meru ir Biržų seniūnu. O kiti, pagal gautų balsų skaičių, pasidalins likusias šešias seniūnijas.

- Ačiū, ponas Kristijonai, už atsakymus.

- Prašom. Tik negalvokite, kad viską iš savo galvos atsakinėjau, kai ką iš gūglo nusižiūrėjau.