Apie atominę elektrinę, šešėlio milijonus ir iš šiukšlyno traukiamą lozungą

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Pamažu atsigauname po suvaržymų. Nedrąsiai einame pasižmonėti, pasikieminėti. Gamta atsibudo. Tad ir žmonėms nėra kur dėtis. Norisi judėti. Valdžia irgi nori pasirodyti. Kaip kam išeina, taip veikia. Kartais daro tuos pačius, jau atsibodusius dalykus. Daro tą patį, kaip darė pirmtakai, tačiau tikisi, jog bus kitokie rezultatai. Neuždrausi taip daryti. Sumanesni valdžios žmonės neina pramintais takeliais. Norėdami į save atkreipti dėmesį, kaip fokusininkai traukia triušį iš kepurės. Visi sujuda. Linksniuoja sumanytojo ar sumanytojos vardą. Irgi šis tas, nors nieko gero.

Elektra

Keleri metai, kaip linksniuojame Astravo atominę elektrinę. Tiek visko visur pasakyta, kad ta elektrinė turėtų nusižagsėti. Pasirodo, jai nė motais! Dar baisiau! Aiškėja, jog mes lyg niekur nieko šviečiamės, šildomės ir kitaip džiaugiamės baltarusiška Astravo atominės elektrinės elektra. Ta pačia, kurios nusprendėme nepirkti. Kadangi patys neperkame, tai tokios elektros mums nuperka braliukai latviai. Ir mums brangiai parduoda. Per mėnesį už tokią energiją permokame po kelis milijonus eurų. Jeigu su kaimynais nerasime žmoniškos kalbos, tai per metus už elektrą paklosime apie 100 milijonų eurų daugiau, nei pirkdami kitų gamintojų elektrą. Tačiau esame su Rytais supančioti elektros tiekimo linijomis. Ne kažin ką galime padaryti. Energetikos ministras Dainius Kreivys jau nebe pirmą kartą tvirtina, kad nepavykus susitarti su kaimynais, yra parengtas planas B. Nepasako, koks tai planas. Gal B raidė reiškia BALTRUSIJĄ? Patys pirksime pigiai iš gudų elektrą ir brangiai ją parduosime latviams? Pasielgsime kaip tikri kapitalistai? Mažai tikėtina. Mes nuo savo principų Astravo elektrinės atžvilgiu nesitrauksime! Tad gal planas B reiškia gyvenimą Be elektros? Sutartinai sutarsime kurį laiką pagyventi be elektros? Tada pasižūrėsime, kur tie elektros gamintojai ir energijos pirkliai dėsis! Gal planas B reiškia – Be laidų. Nukirpsime laidus iš Baltarusijos ir bus baigtas kriukis? Gal taip, gal kitaip. Mes juk negalime žinoti, kokie planai vieno ar kito valdžios žmogaus galvoje vartosi.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/