Kunigas Jonas Morkvėnas: didžiausia mūsų dovana yra gyvenimas

Kunigo J. Morkvėno FB paskyros nuotr.
Kunigas Jonas Morkvėnas akcentavo, kad Kalėdinis laikotarpis baigiasi ne Trijų Karalių švente, bet Kristaus krikštu.
Sausio 6-ąją vadiname Trijų Karalių diena, kai nupuošiamos eglutės, ilgėja dienos. Artėja Kalėdų laikotarpio pabaiga, kuri veda į Kristaus krikšto šventę. Prisimenamas išminčių apsilankymas pas kūdikėlį Jėzų Kristų, kuris gimė mažame Betliejaus tvartelyje. Ypatingam kūdikiui atnešamos prasmingos dovanos: mira, auksas ir smilkalai. Apie simbolinę Trijų Karalių šventę ir jos aktualumą šiandien kalbamės su Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigu, klebonu Jonu Morkvėnu.

Garbinti nesiruošė

Kunigas Jonas Morkvėnas akcentuoja, jog stebuklingi dangaus reiškiniai anuomet apreiškė visam pasauliui, kad į žemę atkeliauja mesijas, atpirkėjas. Teigiama, kad Betliejuje gimusio kūdikėlio Jėzaus pasveikinti ėję vyrai iš tiesų buvo ne karaliai, o Rytų išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Danguje suspindus ryškiai žvaigždei, išminčiai pagal pranašų liudijimus žinojo, kad tai turi sutapti su pasaulio Atpirkėjo atėjimu į Žemę. Jie keliavo pasveikinti Betliejuje gimusio kūdikėlio Jėzaus. Su savimi keliautojai nešėsi dovanų.

Kristaus atėjimas į žemę turėjo atnešti visuotinę taiką, nuodėmių atpirkimą ir išganymą, tačiau ir anuomet negandų netrūko. Kai pasauliui gimė Jėzus Kristus, Betliejų valdė Erodas. Valdovas buvo labai pavydus ir bijojo, kad valdžia nebūtų iš jo atimta. Tai jis ypač pajuto, kai iš Rytų šalies į Jeruzalę atvyko išminčiai, ieškodami naujai gimusio pasaulio Atpirkėjo. Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę, praneškite man, kad ir aš, nuvykęs, jį pagarbinčiau“. Bent jau taip šį įvykį aprašo evangelistas Matas. Deja, garbinti Erodas nieko nesiruošė, o jo siųsti kareiviai žudė minėtose apylinkėse ką tik gimusius berniukus iki dvejų metų. Pasak kunigo, niekada žmonės lengvai negyveno. Kiekvienas laikmetis turėjo savas nelaimes, katastrofas, kurios istorijos raidoje vienaip ar kitaip kartojasi.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com