Ku­ni­gas Jo­nas: „Bend­rys­tė­je gims­ta bend­ruo­me­nė“

Asmeninio albumo nuotr.
Kunigas Jonas Morkvėnas.
Šią savaitę Biržų dekanate dvasinę tarnystę pradeda nauji kunigai. Kunigas Jonas Morkvėnas – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų administratorius ir laikinas Biržų dekanato dekanas ir kunigas Normundas Figurinas – Biržų Šv. Jono Krikštytojo, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bei Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaras. „Biržiečių žodyje“ – pirmoji pažintis su dvasininkais. Apie jų pašaukimą, idealus ir lūkesčius.

Biržietis

Nuo šios savaitės Jums esu klebonas, bet su Jumis norėčiau būti biržietis. Biržietis ne tik todėl, kad vyskupo paskirtas į Biržų kraštą. Šis kraštas – mano gimtinė. Iš šio krašto kilę ir mano tėvai. Šeimoje augau vienas. Prieš 25 metus esu baigęs Biržų „Aušros“ vidurinę mokyklą.

Kunigystės pašaukimas manyčiau atėjo labai palaipsniui. Iš vaikystės išliko labai gražūs prisiminimai iš susitikimų su kunigu Leonardu Skardinsku. Kunigas mane lydėjo savo palaima ir malda. Vėliau įtakos turėjo bendravimas su jėzuitais. O pagrindinį darbą padarė pats Viešpats.

Paieškos

Kiekviena parapija – skirtinga. Reikia atrasti įvairiausias puses – ar jos būtų meniškesnės ar ūkiškesnės. Bet parapijoje kunigas yra dvasininkas. Jis kuria ir stato žmonių gyvenimo bažnyčią ir bendruomenę.

Biržai man ketvirtoji parapija. Po seminarijos – diakonu ir vikaru dvejus metus buvau Anykščiuose, vėliau penkerius – vikaru Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje. Ir tada jau aštuonerius metus Karsakiškio parapijos klebonu. O dabar ateinu į Biržus.

Ekumeninė bendrystė

Gyvenime ir taip dažnai mes matome tik skirtumus. Neįsigiliname ir neįžvelgiame kas mus sieja, vienija... O mus sieja pats svarbiausias dalykas – Jėzaus Kristaus Prisikėlimas. Todėl visad šiltai bendravau su stačiatikiais, liuteronais, evangelikais reformatais ar kitomis religinėmis bendruomenėmis. Panevėžyje kelerius metus bendrai švęsdavome Sekmines. Manyčiau bendra malda šioje šventėje Biržuose, būtų prasmingas ženklas kasdieniame gyvenime ieškoti ir atrasti, jog esame suvienyti vienos Dvasios.

Poilsis, pomėgiai

Pats geriausias poilsis – pabūti vienam. Ar tai pasivaikščiojimas, ar žolės šienavimas... Mes labai dažnai esame apsupti žmonių ir sau laiko nelieka. Geriausias poilsis – laikas sau.

Išskirtinių pomėgių lyg ir neturiu. Patinka keliauti, ypač vasarą link didesnių ar mažesnių kalnų, tai matyt ir labai puikiai leidžia pajusti ir suprasti gamtos grožį ir nuostabią Dievo kūrybą.

Iššūkiai

Ar greitai bėga metai?.. Jei metai nebėgtų, tai jau būtume Dievo akivaizdoje...

Ateinu į savo kraštą. Pats Jėzus sakęs: „Pranašu savam krašte nebūsi“. Tai didelis iššūkis ir atsakomybė. Todėl prašau maldos ir žmogiško supratimo. Gražiausi dalykai gimsta, kai žmonės tarpusavyje bendrauja. Todėl pas Jus ateinu atvira širdimi. Ir tikiuosi to ir Jūsų. Nes tik bendrystėje gimsta bendruomenė. O jei bursimės ir veiksime Viešpaties vardu, Jis ir bus tarp mūsų.