Uždirbti bendruomenės pinigai – gatvių apšvietimui

Aurimo Franko nuotr.
Kai šviesu, visiems saugiau, tačiau ar kas nors susimąsto, jog gatvių apšvietimas yra finansuojamas Pačeriaukštės žmonių.
Ka­dan­gi sa­vi­val­dy­bė kai­muo­se gat­ves nu­spren­du­si ap­švies­ti tik nuo spa­lio 15 die­nos, ini­cia­ty­vos rū­pin­tis gy­ven­to­jų sau­gu­mu ima­si bend­ruo­me­nės. Praė­ju­sią sa­vai­tę Pa­če­riaukš­tės kai­me su­ži­bo gat­vės ži­bin­tai. Pa­si­ro­do, tai ini­ci­ja­vo vie­tos bend­ruo­me­nė, pi­ni­gų gat­vių ap­švie­ti­mui sky­ru­si Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jai.

Uždirba, todėl ir dalinasi

Bendruomenės pirmininkė Edita Čepokienė teigė, kad mintis dėl prisidėjimo prie seniūnijos biudžeto, skirto gatvių apšvietimui, kilo dėl to, kad gyventojai jaustųsi saugesni.

„Žmonės eina anksti į pieninę, vaikai – į mokyklą, vakare vėl temsta anksti. Mūsų bendruomenė taip pat dirba ilgomis valandomis, todėl sutemoje tenka išeiti ne tik mums patiems, bet ir bendruomenės centro klientams. Padiskutavę su seniūnu supratome, kad galime prisidėti prie gatvės apšvietimo. Bendruomenė projekto lėšomis nusipirko termomasažinių lovų, todėl teikia paslaugas ir iš šios veiklos užsidirbame. Todėl žengėme pirmą žingsnį – pinigais prisidėjome kuriant gyventojų gerbūvį, tai yra apšviečiant gatves“,- sakė bendruomenės pirmininkė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/