Tėvas Jonas – vadovas ir darbininkas

S. Vadapolo nuotr.
Per Žolinę į Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią susirinkę tikintieji klausys klebono Jono Tamošiūno, vietinių vadinamu Tėvu Jonu, žodžių ir priims komuniją.
2019 metų rugpjūčio pradžioje, mirus Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų klebonui Edmundui Rinkevičiui, vyskupo naujai paskirtam klebonui Jonui Tamošiūnui per trumpą laiką teko organizuoti žolinių atlaidų šventimą ir kartu kompozitoriaus J.Naujalio 150 gimimo metinių iškilmingą paminėjimą. Naujasis klebonas iškart rado bendrą kalbą su parapijiečiais.

Žmonės suprato, kad tai  veiklus žmogus, geras organizatorius, pats mokantis įvairių darbų ir juos dirbantis. Mūsų Tėvas Jonas yra paprastas žmogus, su visais draugiškas, mokantis išklausyti, patarti ir paguosti. Jo dėka po truputį atsinaujino gerokai apleista bažnyčia. Klebonas organizavo darbus ir pats dirbo – valė ir tvarkė bažnyčios patalpas, bokštus, varpinę, aplinką. Gražiais, suprantamais pamokslais ir asmeniškai mokė religinių tiesų, naujų apeigų, bendros maldos. Sugebėjo panaudoti naujas technologijas, todėl atnaujino bažnyčioje įgarsinimą, apšvietimą, įrengė ekraną. Netgi parapijiečius mokė, kaip naudotis išmaniaisiais telefonais. Kariškis, buvęs karo kapelionas, atsargos kapitonas, Tėvas Jonas yra kariškai reiklus, drausmingas. Nemėgsta pasigirti gražia išeigine kariškio uniforma ir tik Vasario 16-sios minėjime biržiečiai galėjo jį matyti uniformuotą. Kasdienybėje jis paprastas, susitikęs net neįtarsi, kad tai – dvasininkas. Dažnai pamatysi jį betvarkantį bažnyčios ar klebonijos aplinką. Jau 25 metai, kaip Jonas Tamošiūnas eina kunigo, dvasios vadovo pareigas. Sukakties proga savo mylimą ir gerbiamą kleboną gegužės 26 dieną sveikino parapijiečiai, linkėdami kuo ilgiau užsibūti Vabalninke.

Didelė Vabalninko parapija, tačiau, be jos, klebonui tenka aptarnauti ir pasirūpinti dar net šešiomis parapijoje esančiomis koplyčiomis. Be to, Tėvas Jonas yra Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius, tačiau galima visur suspėti – sutelktomis klebono ir parapijiečių jėgomis įmanoma įveikti visus darbus ir sunkumus.