Vabalninko klebonas atšventė jubiliejų

Algirdo Garbausko nuotr.
Antradienį klebonas Jonas Tamošiūnas minėjo 50 metų sukaktį.
Antradienį Vabalninko bažnyčios choras užtraukė „Ilgiausių metų, ilgiausių...“ mylimam ir gerbiamam klebonui Jonui Tamošiūnui.

Prie sveikinimų ir palinkėjimų, skirtų jubiliatui, prisidėjo ir Vabalninko seniūnijos, gimnazijos, kultūros namų atstovai. „Palinkėjome klebonui, kad parapijoje pasiliktų kaip įmanoma ilgiau. Tėvas Jonas mums reikalingas. Jis  visad energingas, kupinas naujovių. Jo dėka labai gražiai sutvarkyta bažnyčia, jos aplinka, parapijos namai. Jis moka suburti žmones bendram darbui. Ir tądien, su gimtadieniu pasveikintas klebonas akcentavo, kad visos Vabalninko įstaigos bendrų tikslų turėtų siekti sutelktai, pečius surėmusios“,- sakė bažnyčios chore giedantis vabalninkietis Algirdas Garbauskas.