Paminėjo kunigystės jubiliejų

Stanislovo Vadapolo nuotr.
Vabalninko tikintieji kunigavimo 25-mečio proga sveikino kunigą Joną Tamošiūną ir prieš 30 metų įšventintą biržietį, arkivyskupą, Lionginą Virbalą.
Praėjusią savaitę Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas atsargos kapitonas Jonas Tamošiūnas minėjo 25 metų kunigystės jubiliejų. Vabalninko tikintieji nepamiršo pasveikinti ir kunigavimo 30-metį minėjusį biržietį arkivyskupą Lionginą Virbalą.

Vabalninko parapijos tikintieji myli savo kleboną kunigą Joną Tamošiūną, todėl gausiai rinkosi į pamaldas, kurios buvo skirtos jo 25 metų tarnystės paminėjimui. Laikydamiesi karantino reikalavimų, vietiniai ir svečiai išklausė Šventas Mišias, po kurių kiekvienas norėjo padėkoti dvasininkui už buvimą bendrystėje.

Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebono pareigas kunigas Jonas buvo paskirtas 2019 metų liepos mėnesį ir iškart užkariavo žmonių širdis, pelnė jų pasitikėjimą. Pasveikinti kunigo Jono būriavosi ir Vabalninko seniūnijos darbuotojai, įvairių bendruomenių ir įstaigų atstovai. Visi jie negailėjo gražių žodžių, dėkojo kunigui už nuoširdžią tarnystę, gerą lyderystės pavyzdį, kantrybę, išklausymą, mylinčią ir atvirą širdį visiems žmonėms ir išreiškė viltį, kad dvasininkas čia liktų dar bent 25 metus.

Kunigą pasveikino Panevėžio vyskupijos vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas, kunigystės 30-metį švenčiantis Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, kurso draugai iš mokymosi kunigų seminarijoje laikų, kunigas Saulius Kalvaitis, dirbantis gimtojoje kunigo Jono Tamošiūno Daugailių (Utenos r.) parapijoje.

Šventinėse pamaldose dalyvavo ir Biržų rajono savivaldybės atstovai. Meras Vytas Jareckas dėkojo kunigui Jonui už tarnystę, o savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė sakė, kad pasisekė Vabalninkui, kad kunigas Jonas čia atsirado. „Aš prisimenu pirmąsias mišias ir galiu drąsiai pasakyti, kad kunigas Jonas iš karto atspėjo parapijiečių vardus ir jie iškart prigludo prie jo širdies. Jis nesirinkdamas tarnauja žmonėms“,- kalbėjo savivaldybės atstovė.

Kunigas Jonas vietinių pagarbos nusipelnė ir už tai, kad yra aktyvus Vabalninko bendruomenės narys, bendradarbiauja su muziejumi, dalyvauja bendruomenės renginiuose ir šventėse – su žmonėmis būna ir džiaugsme, ir varge.

Kunigas Jonas – išskirtinė asmenybė. Tai – atsargos kapitonas, pabuvojęs Afganistane, o į Vabalninką atvykęs iš Saločių šv. Juozapo parapijos, kur tarnavo beveik 6 metus. Gimtas dvasininko kraštas – Utenos rajonas, Daugailių kaimas, kuriame esanti bažnyčia ir tapo jo pašaukimo pradžia. Nuo ketvirtos klasės ją lankė ir šiltai prisimena iki šiol. Įšventinimo į kunigus ceremonijoje kunigas Jonas pažadėjo vyskupui pagarbą ir paklusnumą, todėl ir į Afganistaną vyko kartu su taikos misijos kariais. Dabar jis – kartu su Vabalninko žmonėmis.

1996 metų gegužės 26 dieną Svėdasų bažnyčioje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas kunigą Joną įšventino į kunigus. Pirmoji jo darbo vieta – Rokiškio Šv. Mato parapija. Paskui teko darbuotis Antalieptės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijoje ir taip pat administruoti Baltriškių (Zarasų r.) Šv. Kazimiero parapiją. 2000–2001 metais dvasininkas tapo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vytauto apygardos 7-osios rinktinės kapelionu ir, davęs kariškio priesaiką Lietuvos valstybei, jis buvo paskirtas Utenos įgulos karo kapelionu. Ypatingas įvykis jo gyvenime – 2008 ir 2011 metai, kai tarnavo Afganistano Goro provincijoje, kur buvo Lietuvos vadovaujamos Provincijos atkūrimo grupės septintosios (PAB-7) ir tryliktosios (PAG-13) pamainų karo kapelionas. J. Tamošiūno gyvenimas ir veikla pristatyti Vytauto Indrašiaus kunigų biografijų rinkinyje ,,Doros, šviesos ir tiesos apaštalai“.