V. Leščinskienės nuotr.
Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas neslepia, jog jam nepatinka Vabalninke esančios S. Nėries gatvės pavadinimas. Pasak parapijiečių, dvasininkas siūlo gatvę pervadinti signataro Alfonso Petrulio vardu.
Vabalninkiečiai sunerimę – jiems nepatinka Vabalninko parapijos klebono Jono Tamošiūno peršama nuomonė, jog centrinę S. Nėries gatvę būtina pervadinti vabalninkiečio signataro, kunigo Alfonso Petrulio vardu. „Kokią teisę klebonas turi mums nurodinėti?“,- piktinosi į redakciją skambinę vabalninkiečiai. Beje, S. Nėries gatvė yra ir Biržų mieste, o žinomų eilių autoriui J. Janoniui skirtas ypatingas dėmesys – jo vardu pavadinta centrinė miesto aikštė, stovi jam skirtas paminklas.

Nusibodo peršama nuomonė

Anot skaitytojų, Vabalninko parapijos klebonas Jonas Tamošiūnas piršti nuomonę, kad centrinę S. Nėries gatvę reikia pervadinti signataro, kunigo Alfonso Petrulio vardu, pradėjo garsiai reikšti maždaug tada, kai prasidėjo karas Ukrainoje.

„Jau nuo praėjusių metų reguliariai jis kartoja tą patį, kad Salomėja Nėris yra tarybinė poetė, o Vasario 16-osios signataras A. Petrulis – vietinis, Kateliškių kaime gimęs žmogus. Nusibodo tas pats per tą patį, kiek galima „mušti į vienus vartus",- pasakojo vienas vietos gyventojas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com