Smilgiuose ir Obelaukiuose baigiami drenažo sistemų remonto darbai

Reginos VAIČEKONIENĖS nuotr.
Potvynis Smilgiuose. 2017-ųjų pavasaris.

Biržų rajone, kaip ir beveik visoje Lietuvoje melioracijos įrenginiai visiškai pasenę ir nusidėvėję, įrengti 1959-1970 metais. Drenažo sistemos per didelį eksploatacijos laiką nebuvo atnaujinamos ir nuo vandens poveikio suiro, drenos prisikaupė dumblo, jų sienas suardė ir užkimšo medžių bei krūmų šaknys, dalis drenažo sistemų buvo pažeista mechaniškai tiesiant įvairias komunikacijas, atliekant statybos darbus. Būtent dėl šių priežasčių drenažo vamzdžiais atitekėjęs iš laukų vanduo nuolat tvindydavo gyvenvietes, apsemdavo rūsius.

Sunku pasakyti, kiek dar metų Pačeriaukštės seniūnijos Smilgių ir Širvėnos seniūnijos Obelaukių gyvenviečių gyventojai būtų turėję problemų, jei ne Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojami drenažo sistemų remonto projektai. Valstybės biudžeto skiriamomis lėšomis drenažo sistemoms remontuoti šių problemų išspręsti nebuvo galimybės, kadangi šiomis lėšomis galima remontuoti tik didelio diametro drenažo sistemų rinktuvus. Smilgių ir Obelaukių gyvenvietėse susidėvėję buvo drenažo sistemų mažo diametro rinktuvai ir sausintuvai.

Biržų rajono Obelaukių ir Smilgių gyvenviečių dalies drenažo sistemų remonto projektus parengė UAB ,,Panevėžio hidroplanas“. Obelaukių gyvenvietėje buvo numatyta rekonstruoti drenažo sistemas 30,8 ha plote, o Smilgių gyvenvietėje 18,00 ha. Įrengti paviršinio vandens nuleistuvai ir drenažo šuliniai, pakeisti neveikiantys drenažo sistemų rinktuvai ir sausintuvai, drenažo žiotys. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus Smilgių ir Obelaukių gyvenviečių drenažo remonto projektus įvykdė, laimėjusi konkursą, UAB ,,Biržų ranga“. Smilgių gyvenvietėje atliktų drenažo remonto darbų vertė – 34,2 tūkst. eurų. Obelaukių gyvenvietėje atliktų darbų vertė – 10,00 tūkst. eurų.

Įgyvendinus šiuos projektus, pagerėjo Smilgių ir Obelaukių gyvenviečių melioracinė būklė, nebedrėks pastatai, pagerės kaimo gyventojų gyvenimo kokybė.