Skaudžiausias akimirkas prisiminsime moderniai

Muziejaus nuotr.
Muziejus „Sėla“ lankytojus kvies prie interaktyviojo stalo, kur bus galima susipažinti su XX a. okupaciniu laikotarpiu.
Kovo 11- osios nešvęstume, jei už tai nebūtume sumokėję okupacijos ir partizaninių kovų kaina. Tam, kad būtų išsaugota atmintis, o jaunajai kartai perduota tai, kas svarbiausia, Biržų krašto muziejus savo lankytojams siūlo su gimtojo krašto istorija susipažinti šiuolaikiškai – prisėdus prie interaktyvaus stalo. Tiesa, kol kas, dar ne dabar, o tada, kai muziejus vėl atvers duris lankytojams.

Vienoje salėje – daugelio šeimų istorijos

Apie XX a. okupacijų laikotarpį ištisus dešimtmečius mokyklose buvo mokoma iškreiptai, o režimui pasipriešinusių ar sovietų represijas patyrusių šeimų atstovai gyveno niekinami, persekiojami. 1991 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, tikroji Lietuvos istorija sugrįžo į istorijos vadovėlius ir į muziejus – imtos kurti ekspozicijos, pasakojančios pokario Laisvės kovų ir tremčių istoriją.

Lina Kuncytė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Komunikacijos ir parodų skyriaus vedėja, pasakoja, kad šiai istorijai pasakoti Biržų krašto muziejuje „Sėla“ buvo skirta visa ekspozicinė salė: „Joje buvo bandoma sutalpinti visų biržiečių šeimų, patyrusių sovietų represijas ir panorusių pasidalinti savo skaudžia patirtimi, nuotraukas. Vėliau ekspozicijos turinys prasiplėtė ir ją reikėjo sutalpinti į tą pačią erdvę taip, kad būtų galima parodyti viską, ką žmonės patikėjo muziejui saugoti.“

Interaktyvus stalas

Susipažinti su savo krašto istorija muziejuje dabar bus galima šiuolaikiškai – naudojantis interaktyviu stalu. „Tai didelis liečiamas ekranas, į kurį ir sudėta sovietinių represijų istorija. Prie istorijos stalo bus galima susėsti visai šeimai, pasikviesti senelius, kurie dar atmintyje saugo to laikmečio prisiminimus. Jaunieji istorijos mylėtojai galės valdyti technologijas, o vyriausieji – kurti pasakojimą, jį papildydami savo patirtimi ir savo išgyvenimais“, – kalbėjo L. Kuncytė.

Po langinėmis paslėpta istorija

Prie stalo susėdusiems muziejaus lankytojams prieš akis atsivers uždarytų ir užkaltų namo langinių vaizdas. „Jas atvėrus, bus galima sužinoti, kiek lietuvių buvo ištremta, kiek iš tremties grįžo, kiek žuvo, kiek šitie skaičiai slepia biržiečių likimų“, – pasakojo L. Kuncytė. Lankytojai galės pasirinkti dominančias temas: tremtis, partizanai, atsiminimai, istorijos.

Tremtis

Pasirinkus tremties temą, dideliame žemėlapyje bus galima pamatyti visas SSRS sritis, kur buvo tremiami lietuviai, rasti gyvenvietes lageriuose kalėjusių biržiečių. Kiekvienoje gyvenvietėje pateikta kiekvienos šeimos anketa, kurioje duomenys – kada iš kur buvo ištremti, kada grįžo į Lietuvą ir kur apsigyveno.

Partizanai

Pasirinkę partizanų temą, susipažins su pasipriešinimo okupantams kovų žemėlapiu. Jame pristatoma „Dariaus ir Girėno“ rinktinė, kovojusi Šiaurės Rytų Lietuvos krašte. Pasak L. Kuncytės, žemėlapyje sužymėtos visos žinomos vietos, kur vyko mūšiai, susidūrimai. Žemėlapyje kiekviena vėliavėlė žymi vietovę, ją paspaudus, galima sužinoti, kas ir kada ten įvyko. Pasirinkus rubriką „Atsiminimai“ galima rasti buvusių tremtinių atsiminimus, o skyrelyje „Istorijos“ – muziejaus darbuotojų straipsnius.