S. Eitavičienė vėl taps vicemere?

„Man at­ro­do keis­tai, kad kai ku­rios frak­ci­jos ne­no­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bės dėl būsimos koalicijos“, – tei­gė S. Ei­ta­vi­čie­nė.
Subyrėjus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Liberalų sąjūdžio koalicijai, naujos daugumos Biržų rajono savivaldybės taryboje formavimas užtruko. „Biržiečių žodžio“ duomenimis, LVŽS sudarė derybinę grupę, į kurią įeina tarybos nariai Tomas Četvergas, Viktoras Kurganovas bei kadenciją baigiantis Seimo narys Viktoras Rinkevičius. Iki rinkimų derybos su kitomis frakcijomis praktiškai nevyko. Kaip rodo „Biržiečių žodžio“ apklausa, jos neatnešė apčiuopiamų rezultatų ir dvi savaitės po balsavimo į parlamentą.

Be to, paskutinis Biržų rajono savivaldybės posėdis parodė, kad yra nesutarimų pačioje „valstiečių“ frakcijoje. Jos seniūnas Tomas Četvergas paprašė savo kolegos Daliaus Drevinsko atsiimti du sprendimo projektus dėl vandentvarkos, kurie nebuvo aptarti prieš jų svarstymą. Aplinkos apsaugos specialistas kategoriškai atsisakė tai padaryti bei viešai apkaltino savo bendražygius grasinimais jį apjuodinti.

Tautininkai-respublikonai prie valdančiųjų nesijungs

Buvęs Tautininkų-respublikonų frakcijos pirmininkas, antradienį atsiėmęs Vilniuje Seimo nario pažymėjimą, Valdemaras Valkiūnas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad sprendimą jungtis su „valstiečiais“ į valdančiąją daugumą ar ne turi priimti frakcijos nariai. Susirinkimo metu jis išsakė savo nuomonę, kad visi politikai turi dirbti vieningai vardan Biržų. „Mūsų doktrina nesikeičia – tęsti pradėtus darbus ir palaikyti naudingus Biržų visuomenei projektus“, – teigė naujasis Seimo narys.

Ilgametė Biržų rajono tarybos narė Danutė Martinkėnienė, atstovaujanti tautininkų ir respublikonų sąjungos frakcijai, „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad ji ir jos kolegos į valdančiąją daugumą nesijungs. „Po tarybos posėdžio turėjome pokalbį ir vieningai nusprendėme, kad suteiksime galimybę Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai dirbti bei vykdyti savo programą ir prisiimti visą atsakomybę. Vyto Jarecko sąrašas atėjo į tarybą su gausiu narių skaičiumi. Mes gi esame tik penki. Todėl nenorime eiti į valdančiąją daugumą, kur mums pirštu nurodytų, ką reikia daryti ir prisiimti už tai atsakomybę. Todėl į jokius postus nepretenduosime. Tegul valstiečiai ima visą valdžią į savo rankas ir pilnai atsako už savo veiksmus. Tarp jų yra patyrusių politikų, kurie šioje situacijoje gali užimti svarbius postus. Padėsime jiems patvirtinti jų pasirinktą mero pavaduotoją ir administracijos direktoriaus pavaduotoją, jei jie turės iš savo pusės 8 balsus“, – sakė D. Martinkėnienė. Kaip pavyzdį ji pateikė Stasę Eitavičienę, kuri galėtų tapti mero pavaduotoja. Anot tarybos narės, tautininkų-respublikonų frakcijos politikai palaikys visus sprendimus vardan Biržų gerovės.

Tautininkų-respublikonų atstovas Sigutis Štrėmas patvirtino, kad jų frakcija neplanuoja jungtis prie valdančiosios koalicijos. „Nenorime prisiimti atsakomybės ir užimti kažkokių postų, bet esame pasiruošę racionaliam ir pragmatiškam darbui taryboje, palaikysime visus protingus sprendimus ir pasiūlymus, kurie turės įtakos rajono gyventojų gyvenimo kokybei. Manome, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į atsakingus postus galėtų pasiūlyti savo žmones. Pavyzdžiui, kai kurie mano kolegos mero pavaduotoja mato Stasę Eitavičienę. Aš labiau linkęs šiame poste palaikyti jauną tarybos narį Andrių Budriūną, tačiau visa tai yra pačių valstiečių pasirinkimas“, – sakė S. Štrėmas.

Socialdemokratai kvietimo jungtis negavo

Socialdemokratų Biržų skyriaus pirmininkė Audronė Garšvaitė „Biržiečių žodžiui“ tvirtino, kad jos partija nėra gavusi oficialaus kvietimo iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ar Biržų rajono mero Vyto Jarecko jungtis prie valdančiosios koalicijos. „Kadangi jokių veiksmų iš valdančiųjų šiai minutei nebuvo, darome išvadą, kad valstiečiai bei tautininkai nusprendė jungtis be mūsų. Šiuo metu yra tokios aplinkybės, bet politikoje būna visko“, – pabrėžė A. Garšvaitė. Paklausta, ar sutiktų tapti mero pavaduotoja, socialdemokratė atsakė, kad svarstytų. „Šiuo metu dirbu mokytoja ir tuo labai džiaugiuosi. Norėčiau savo karjerą ir baigti tokiose pareigose, nes šis darbas man teikia didžiulį malonumą. Bet politiniame gyvenime aplinkybės įvairiai gali susiklostyti, todėl gali tekti priimti ir kitokius sprendimus. Tačiau prieš kažką svarstant, reikia gauti pakvietimą jungtis, jį apkalbėti frakcijoje bei su bendrapartiečiais. Kadangi jo nebuvo, kol kas nėra apie ką diskutuoti“, – sakė A. Garšvaitė.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Biržų skyriaus pirmininkė Irutė Varzienė vakar į skambučius neatsiliepė. Tačiau, sprendžiant iš paskutinių įvykių, konservatoriai kvietimo iš valstiečių jungtis prie valdančiosios koalicijos negavo. Paskutinio Biržų rajono tarybos posėdžio metu I. Varzienė pateikė merui Vytui Jareckui klausimus, kada bus tarybai teikiamos tvirtinti vicemero ir administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūros.

Valstiečiai kortų neatskleidžia

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos Biržų taryboje pirmininkas Tomas Četvergas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad derybos dar tebevyksta, todėl anksti komentuoti naujos valdančiosios koalicijos sudėtį. „Per kitą savaitę viskas susidėlios. Šiai dienai nesakysiu. Yra visokiausių variantų. Neatmetu, kad dirbsime mažumoje su tam tikrų frakcijų palaikymu. Tokiu atveju kitą savaitę partijos valdyba ir frakcija iškeltų kandidatus į mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo postus“, – teigė T. Četvergas.

Buvusi Biržų rajono mero pavaduotoja, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Stasė Eitavičienė ragino visus tarybos narius galvoti apie Biržus ir nebijoti atsakomybės. „Esame biržiečių išrinkti ir privalome jais rūpintis. Mano nuomone, tiek tautininkai, tiek socialdemokratai turėtų prisijungti prie valdančiosios koalicijos ir kelti savo kandidatus į mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus pavaduotojo postus. Juk rinkėjai balsavo už tai, kad politikai dirbtų. Ir šiuo atveju man atrodo keistai, kad kai kurios frakcijos nenori prisiimti atsakomybės. Turime visi kartu surasti išeitį iš šios sudėtingos situacijos bei galvoti tik apie rajono gyventojų interesus“, – sakė S. Eitavičienė. Paklausta, ar sutiktų pati užimti mero pavaduotojo pareigas, politikė atsakė, kad nėra apie tai svarsčiusi ir geriausia būtų, kad vicemeru būtų paskirtas kitos partijos, prisijungusios prie valdančiosios daugumos, atstovas. „Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija yra sudariusi derybinę grupę, kuri šnekasi su įvairių partijų atstovais. Kol kas informacijos apie derybų eigą neturiu“, – teigė „valstietė“.

Kitas LVŽS frakcijos narys Dalius Drevinskas „Biržiečių žodžiui“ sakė , kad nėra informuotas apie derybų dėl valdančiosios koalicijos eigą. „Pavargau nuo rietenų, norisi stabilaus ir nuoseklaus darbo. Deja, informacijos neturiu“, – teigė tarybos narys.

Nepartinis tarybos narys Viktoras Kurganovas, priklausantis LVŽS frakcijai, mano, kad geriausia išeitis būtų valstiečių bei tautininkų koalicija. „Jei partneriai nenori postų, šias pareigas gali užimti ir valstiečių atstovai. Mero pavaduotoju galėtų dirbti Andrius Budriūnas. Tai jaunas, energingas žmogus su perspektyva ir teisininko išsilavinimu. Kažkada jis dirbo viename iš bankų, kur analizavo projektus kreditams gauti“, – sakė V. Kurganovas.

Andrius Budriūnas, atstovaujantis „valstiečių“ frakcijai, taip pat įsitikinęs, kad stabiliausia koalicija būtų su tautininkais-respublikonais. „Jie savo veiksmais įrodė, kad galvoja apie rajono gyventojus, kadangi po rinkimų dirbo konstruktyviai. Socialdemokratai gi pasiskelbė opozicija ir nėra patikimi partneriai. Koalicijai su socdemais aš tikrai nepritarčiau. Frakcijoje buvome nusprendę, kad prioritetą teikiame bendradarbiavimui su „valkiūniečiais“ ir išrinkome derybinę grupę. Koks jos darbo rezultatas – netruks sužinosime“, – sakė A. Budriūnas.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas “Biržiečių žodžiui” sakė, kad naujos valdančiosios koalicijos sudarymas – tai Biržų rajono tarybos narių klausimas, todėl jam tik belieka laukti.