Papilio partizanų kapinėse atstatyti kryžiai

Reno ČYGO nuotr.
Papilio partizanų kapinėse atstatyti kryžiai.
„Biržiečių žodis“ rašė apie Papilio seniūnijos planus miestelio partizanų kapinėse atstatyti kryžius. Kryžiai jau stovi.

Žuvusių partizanų kapavietę laimina du kryžiai, nes kapavietėje ilsisi keliasdešimt dviejų tikinčiųjų bendruomenių – evangelikų reformatų ir katalikų palaikai. 1990 metais kryžiai pastatyti Laisvės kovų dalyvio, sąjūdiečio, jau amžiną atilsį Broniaus Skiauterės rūpesčiu. Šiose kapinėse palaidotas ir Broniaus Skiauterės brolis partizanas Povilas Skiauterė. Per 30 metų vienas kryžius supuvo, antras irgi šaukėsi meistro.

Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas „Biržiečių žodžiui“ pasakojo, kad evangelikams reformatams skirtą kryžių restauravo, o katalikams naują atkūrė vabalninkietis tautodailininkas Vidas Jatulevičius. Meistras nedelsė. Seniūnija kovo pradžioje kryžius nugriovė, o balandžio viduryje kryžiai grįžo į Papilį ir laukė, kol pagrindinis pagalbininkas ūkininkas Tomas Trečiokas baigs darbymetį ir atskubės į talką. Seniūnas dėkingas visiems pagalbininkams, padėjusiems pastatyti šiuos kryžius: ūkininkui Tomui Trečiokui, papiliečiui Valerijui Kravčenkai, seniūnijos ūkio darbininkams.

Papilio parapijos klebonas Vidmantas Kareckas planuoja katalikams partizanams skirtą kryžių pašventinti Valstybės dienos išvakarėse, liepos 5 dieną. Rugpjūčio pabaigoje evangelikų reformatų bendruomenė Papilio partizanų kapinėse mini tradicinę kapinių šventę.