Nuotolinis mokymas Biržų technologijų ir verslo mokymo centre

Biržų TVMC nuotr.
Karolinos Šomkaitės, II kurso floristų programos studentės darbas
Pradėjome penktą karantino savaitę. Gyvenimas tarsi sulėtėjo, persikėlė į kitas, uždaras erdves. Su pagarba žiūrime į medikus, socialinius darbuotojus, ugniagesius, policininkus, pardavėjus ir kitų profesijų atstovus, be kurių paslaugų niekaip neišsiverstume. Žmonės raginami neiti iš namų, pagal galimybes dirbti nuotoliniu būdu. Nutraukus ugdymo procesą visų tipų ugdymo įstaigose, mokymas nuotoliniu būdu tapo nemenku iššūkiu tiek mokytojams, tiek mokiniams, tiek ir jų tėvams.

Kaip nuotoliniu būdu kokybiškai mokyti ne tik bendrojo lavinimo dalykų, bet ir paruošti mokinius būsimai profesijai? Tokį iššūkį teko priimti Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenei – didžiausiai rajono ugdymo įstaigai, teikiančiai bendrąjį ir profesinį išsilavinimą mokymo vietose Biržuose ir Vabalninke. Negalima sakyti, kad dvi pasiruošimo savaitės šiai mokymo įstaigai buvo kitokios negu visai švietimo sistemos bendruomenei. Daugybė nuotolinių mokymų, pasitarimų, situacijos analizės, įvairių mokymosi aplinkų išbandymas, lyginimas, bendrų sprendimų paieška. Startavęs nuotolinis mokymas neišvengė ir sistemos trikdžių, tačiau šiandien jau galime pasidžiaugti dviejų savaičių rezultatu.

Pirmiausia, išsiaiškinus mokinių galimybes mokytis nuotoliniu būdu, buvo imtasi būtinų priemonių dėl mokymosi prieinamumo. Atlikus mokinių apklausas paaiškėjo, kad 96 proc. mokinių pasirengę mokytis nuotoliniu būdu. Vabalninko skyriuje besimokantiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, jų pageidavimu, mokytojų paruošti užduočių komplektai kartą per savaitę yra nuvežami mokiniams ir mokytojams parvežamos jų atliktos užduotys. Bendrojo lavinimo pamokos vyksta nuotoliniu būdu pagal įprastus tvarkaraščius, nuotoliniu būdu abiturientai laiko mokyklinį technologijų brandos egzaminą, kitą savaitę prasidės ir gimtosios (lietuvių ) kalbos įskaita.

Ypatingo išradingumo reikalauja profesinis mokymas, juk šiuo metu mokiniai negali naudotis mokyklos praktinio mokymo baze. Tačiau ir gyvenime ne visada galėsime pasinaudoti naujausia įranga, o savo darbą atlikti teks... Taigi, bendru profesijos mokytojų sutarimu, karantino laikotarpiu profesinis mokymas yra įgyvendinamas per projektines veiklas, kurios apima didesnį temų skaičių bei ilgesnį įgyvendinimo ir atsiskaitymo laikotarpį. Juk tai puiki proga skaitant naują medžiagą, konsultuojantis su mokytojais, panaudojant jau turimus įgūdžius, atlikti konkrečius darbus pagal savo specialybę artimoje aplinkoje. Būsimi virėjai gali pradžiuginti namiškius naujais patiekalais, automechanikai, technikos priežiūros verslo darbuotojai – atlikti mašinų ir traktorių priežiūros darbus, floristai – pagaminti floristines kompozicijas. Apdailininkai tikrai ras, ką namie remontuoti. Būsimiems dekoratyvinio apželdinimo ir želdinių tvarkymo specialistams pavasarį – pats darbymetis, galima gėlynus planuoti, sėti, persodinti, genėti... Socialinio darbuotojo padėjėjai karantino laikotarpiu puikiai praktiškai pritaikys patalpų valymo, aprūpinimo maisto produktais teorines žinias. Prabėgo tik dvi savaitės, o mokytojai ir mokiniai jau džiaugiasi nuveiktais darbais.

Kasmet balandžio mėnesį Biržų technologijų ir verslo mokymo centras ir jo skyrius Vabalninke pakviesdavo bendrojo lavinimo mokyklų mokinius į atvirų durų dienas savo mokyklų erdvėse. Šiemet mes esame atviri nuotoliniu būdu. Kviečiame lankytis Centro interneto svetainėje www.btvmc.lt ir ,,Facebook“ paskyroje, sekti naujienas periodinėje spaudoje, nes jau visai netrukus, gegužės 20 d., prasidės dokumentų priėmimas į profesines mokyklas per LAMA BPO sistemą.