Varžėsi jaunieji žemės ūkio specialistai

Vilės LEŠČINSKIENĖS nuotr.
Ne tik pra­kti­nes, bet ir teo­ri­nes ži­nias įvai­rio­se rung­ty­se pa­de­monst­ra­vo du BTVMC Va­bal­nin­ko sky­riaus at­sto­vai — Do­vy­das Au­že­lis (kai­rė­je) ir Kris­tu­pas Ju­re­vi­čius (de­ši­nė­je), konkurse iškovojęs 1-ąją vietą. Vai­ki­nus kon­kur­sui ruo­šė pro­fe­si­jos mo­ky­to­jas Al­man­tas Ja­nu­šo­nis (cent­re).
Lapkričio 11 dieną Vabalninke vyko kasmetinis, Savivaldybės ir vietos ūkininkų remiamas, profesinio meistriškumo konkursas „Ruošk ratus žiemą 2021“. Konkurse varžėsi daugiau nei dešimt mokinių iš įvairių Aukštaitijos krašto profesinių mokyklų. Ne tik praktines, bet ir teorines žinias įvairiose rungtyse pademonstravo ir du vabalninkiečiai vaikinai.

Užduočių maratonas

Pasak Biržų technologijos ir verslo mokymo centro (BTVMC) Vabalninko skyriaus vedėjos Vilijos Daukienės, konkurse varžėsi dvylika profesinėse mokyklose besimokančių jaunuolių. Iš kiekvienos ugdymo įstaigos deleguota po du mokinius. Konkurse dalyvavo Panevėžio profesinio rengimo centro ir jo padalinio Joniškėlyje, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Zarasų profesinės mokyklos, Aukštaitijos profesinio rengimo centro ir BTVMC Vabalninko skyriaus atstovai.

„Labai smagu, kad prizus nugalėtojams skiria darbdaviai – vietiniai ūkininkai – piniginius prizus ir suvenyrus“, – pasidžiaugė V. Daukienė.

Dalyvių laukė teorijos testas, detalių, techninių skysčių atpažinimas, traktoriaus ratų keitimas, figūrinis traktoriaus vairavimas, o galiausiai mokiniai vyko į BTVMC, kuriame atliko suvirinimo užduotis. Vėliau konkurso dalyviai lankėsi Sodeliškių dvaro senovinės technikos muziejuje.

Žemės ūkis – įaugęs į kraują

Konkurso dieną pakalbinome du Vabalninko atstovus, technikos priežiūros verslo darbuotojų profesijos besimokančius vaikinus – Dovydą Auželį ir Kristupą Jurevičių.

Trečiakursis D. Auželis sakė, kad ūkio technika ir su jas susiję darbai jį traukė nuo pat mažų dienų. Greičiausiai – toks pašaukimas. O ir šiuo metu puikiai pavyksta suderinti mokslus ir darbą – dirba ūkininko ūkyje Pasvalio rajone.

„Traktorių išmokau vairuoti nuo kokių septynerių metų, pedalų dar dorai nepasiekdamas po laukus važinėdavau“, – šypsojosi vaikinas.

Pirmakursis K. Jurevičius pajuokavo, kad išmoko traktorių vairuoti kiek vėliau nei D. Auželis – nuo aštuonerių. Šiuo metu vaikinas dirba statybos įmonėje, tačiau, kaip sakoma, niekada nesakyk niekada – neatmeta galimybės, kad ateityje norės kurti savo ūkį.

Renginio dieną vyko konferencija, kurios tema „Darbdavio ir profesinio mokymo santykis“. Konferencija skirta pedagogams, žemdirbiams, vadybininkams, socialiniams partneriams.