Bu­vęs gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pa­ma­lo­nin­tas solidžia iš­mo­ka – po­li­ti­kai kal­ba apie mo­ra­lės sto­ką

Biržų rajono savivaldybės ir ai­na.lt nuo­tr.
Bir­žų sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas (dešinėje) sa­vo po­tvar­kiu bu­vu­siam „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Dai­niui Kor­sa­kui sky­rė pen­kių mė­ne­sių dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ką, ta­čiau ar tai mo­ra­lu — ta­ry­bos na­riai abe­jo­ja.
Savo noru išėjęs iš Biržų „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pareigų, Dainius Korsakas pasiprašė išeitinės kompensacijos ir meras Vytas Jareckas ją savo potvarkiu skyrė. Nors apie sumą garsiai nekalbama, bet suma – solidi. Kadangi pinigus atseikėjo gimnazija, tikėtina, kad šios ugdymo įstaigos kolektyvas kalėdinių priedų nematys, mat nebus iš ko jų mokėti.

Praktika, kai iš darbo į užtarnautą poilsį išeina žmogus ir jam mokama išmoka – įprasta, tačiau kai mokyklos direktorius D. Korsakas pats pasiprašo atleidžiamas, nes laimėjo konkursą ir tapo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro direktoriumi, išskirtinis atvejis. Viešojoje erdvėje skelbiama, jog D. Korsaką meras Vytas Jareckas pamalonino sumokėdamas kompensaciją už 80 darbo dienų nepanaudotų atostogų ir penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. Skaičiuotė būtų paprasta – direktoriui per mėnesį paskaičiuojamas vidutiniškai 2124 eurų atlyginimas. Dar iki 30 proc. šios sumos gali priklausyti už darbo stažą, išmokėtus priedus, pamokas ir t.t. Tad už penkis darbo mėnesius galėjo būti išmokėta per 10 tūkst. eurų, o ši suma gali didėti dar iki 30 proc., neskaičiuojant nepanaudotų atostogų, kurios būtų kone už keturis mėnesius...

Ketvirtadienį susisiekti su D. Korsaku nepavyko - telefonas buvo išjungtas. Tačiau viešai jis yra pasisakęs, jog nesijaučia neetiškai pasielgęs, o įstatymui nenusižengė. Kodėl meras V. Jareckas buvo toks dosnus gimnazijos vadovui, kol kas sužinoti nepavyko - telefonu nekalbėjo, bet žadėjo atsakymą pateikti raštu. Vienok, pinigai jau sumokėti ir ne iš savo, netgi ne savivaldybės, bet gimnazijos biudžeto - mokinio krepšelio.
Biržų "Saulės" gimnazijoje laikinai einantis direktoriaus pareigas Vaidotas Butkevičius viliasi, kad ši išmoka netaps priežastimi darbuotojams laiku neišmokėti atlyginimų. Tačiau galvoja, kad prieškalėdinių priedų prie atlyginimų arba vadinamųjų tryliktųjų atlyginimų nebus. "Pinigai buvo išmokėti prieš man pradedant laikinai vadovauti gimnazijai, todėl negalėčiau komentuoti situacijos. Buvo atvejų, kai mokykla išeinantiems į pensiją išmokėjo šešių mėnesių atlyginimo dydžio kompensacijas, tačiau toks buvo ministerijos nurodymas ir dalį pinigų ministerija žadėjo skirti būtent šiam poreikiui, nors vėliau davė žymiai mažiau. Bet prisidėjus savivaldybei, be abejo mokyklai panaudojus savo fondo lėšas, išmokėjome tai, kas priklauso",- teigė pašnekovas. Šiuo atveju visa D. Korsakui išmokėta suma - tik iš mokyklos mokos fondo pinigų. Pašnekovo vertinimu, jeigu D. Korsakas sugebėjo išsiderėti ir susitarti su meru, tai tiek ir gavo.
Visgi finansinė situacija gimnazijoje nėra pati geriausia - solidžią išmoką sumokėjus buvusiam direktoriui, neplanuotai teko dar papurtyti šios ugdymo įstaigos biudžetą, nes iš darbo pasiprašė vienas mokytojas, kuriam išmokėta dviejų atlyginimų dydžio išeitinė. "Šios išlaidos nebuvo suplanuotos. Su buhaltere kalbėjau, lyg turėtume užtekti pinigų algoms",- tikisi laikinasis direktorius.
Panašioje situacijoje, kai palikdamas savo darbą, renkasi kitą, buvo atsidūręs ir savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius. Jis vadovavo Papilio mokyklai. "Kad aš nė neprašiau išmokos, nes iš darbo mokykloje perėjau dirbti į savivaldybę",- komentavo E. Januševičius. Jis teigė matęs D. Korsako prašymą išmokėti kompensaciją, tačiau akcentavo, kad "mano žodis - tik patariamasis ir darbdavys tariasi su darbuotoju dėl atleidimo iš darbo sąlygų".
Kadangi D. Korsako sutuoktinė Astra Korsakienė dirba savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, paprašėme jos komentaro dėl šios situacijos - gal ji pasistengė įtikinti merą skirti jos vyrui solidžią išmoką? "Neturėčiau pasakyti, kad iš visų, iš darbo atleistų direktorių, šiam žmogui išmokėta viena mažiausių išeitinių išmokų. Manau, kad pasielgta pagal įstatymą, o nusprendė darbdavys. Anksčiau taryba spręsdavo išmokų klausimus, dabar - meras. Kai vyko tas procesas - liepos - birželio mėnesiais, aš labai mažai buvau Lietuvoje. Nesu tokia galinga moteris kad galėčiau priversti pažeisti įstatymą".
Savivaldybės tarybos narys Audrius Jukna kategoriškas - imdamas išmoką direktorius D. Korsakas pasielgė neetiškai. "Aš tokios praktikos nežinau. Man protu nesuvokiama, kai žmogus savo noru išeina į aukštesnes pareigas ir už tai gauna kompensaciją. Teisiškai viskas gražiai padaryta, bet moraliniu aspektu ne tik nepateisinu, bet ir smerkiu tokį elgesį",- kalbėjo A. Jukna.
Savivaldybės tarybos narys Sigutis Štrėmas taip pat labai neigiamai vertina tiek savivaldybės mero V. Jarecko, tiek ir D. Korsako elgesį. Jo įsitikinimu, meras pasinaudojo galimybe, nors galėjo pasitarti arba bent jau informuoti tarybos narius. "Mokytojai išties skurdžiai gyvena, algos mažos. Direktoriaus alga buvo gana didelė. Juolab, kad jis ne į pensiją išėjo, o į dar geriau apmokamą darbą. Labai negražiai pasielgė, pasiprašęs tokios išmokos. Net ne merą kaltinčiau, bet jį patį, juk buvo moralinis gimnazijos veidas. Kaip liežuvis apsivertė paprašyti tiek pinigų",- piktinosi tarybos narys. Jo įsitikinimu, ne rimtas motyvas sakyti, jog solidi išmoka skirta už gerą darbą, nes už blogą darbą būtų seniai išmetę.